Körlevelek

A korábbi körlevelek a régi honlapon érhetőek el.

 

Könyv a gyöngyösi templom könyvtárából

2023 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Az elmúlt napokban Krisztus testének és vérének ünnepét, Úrnapját tartottuk. Ennek az ünnepnek a nagysága újra ráirányítja a figyelmünket katolikus hitünk legnagyobb kincsére, az Eucharisztiában jelen lévő Úr Jézusra.

2022 novemberi körlevél

Kedves Édesanyák!

Szent Mónika fiáról, Ágostonról mindannyian tudjuk, hogy fiatal korában igen könnyelmű életet élt.

Kicsapongó élete igen korán, már 15 éves korában kezdődött, amikor szüneteltetni kényszerült tanulmányait. Gyenge akarata így a bűnök s a könnyelmű élet felé terelte őt.

2022 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1.Tessz, 5.). Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a májusi találkozónkért, melyen újra megélhettük a közös imádság és szentmise rendkívüli örömét és erejét. Nagy öröm számunkra, hogy a Szentlélek vezetése által közösségünk új világi vezetőjét is megválaszthattuk, így az erre a szándékra mondott imákért külön hálás vagyok Nektek.

2022. áprilisi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

Hosszú idő óta vált elérhetővé az a vágyunk, amikor megélhetjük a közös ima, szentmise, találkozás örömeit. Így hálatelt szívvel készülünk a következő, május 28-i találkozónkra, melyet Kiskunmajsán rendezünk meg.

Közben elérkezett egy másfajta hála ideje is, melyben Bartalné Veronika közel 30 éves áldozatos szolgálatát is meg fogjuk köszönni. Veronka már a közösség megalapítása óta Gábor atya segítségére volt, részt vett a közösség építésésében, küzdelmeiben, örömeiben.

2021 karácsonyi körlevél

Kedves Édesanyák!

Advent 4. vasárnapját követő napokban még inkább Jézus Krisztus születésére készülünk. Az elmúlt hetekben Egyházunk segítségünkre volt abban, hogy életünket közelebb vigyük az Úrhoz. A szentségek által (a gyónás, az Eucharisztia) lelkünk és hitünk még inkább megerősödhetett abban, hogy az Úr közelében szeretnénk élni és ünnepelni.

Az Úr igéjének segítségével, és az imádsággal szeretnénk felkészülni, hogy örömmel éljük meg Isten nagy titkát, hogy Szent Fia emberré lett.

2020 tavaszi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Az elmúlt napok eseményei rádöbbentenek bennünket arra, hogy az emberi élet mennyire törékeny és mennyire gyenge Isten kegyelme nélkül. De azt is látjuk, hogy azok, akik ebben a nehéz időszakban Istennel való kapcsolatukat elmélyítik, vagy rátalálnak az Ő útjára mennyire erőssé és bátorrá tudnak lenni és szembe tudnak nézni az új helyzettel.

2019 novemberi körlevél

2020. május 30-án nagy szeretettel hívnak bennünket Kiskunmajsára a Kisboldogasszony templomba, ahol házigazdánk Kosik Sándor esperes-plébános úr vár bennünket. 9 órától szokásunkhoz híven átelmélkedjük a Dicsőséges rózsafüzért, hiszen pünkösd vigíliájának napját töltjük együtt ezen a találkozónkon. Itt is bemutatják nekünk templomuk, városuk történetét és tanúságtételt is hallhatunk. A 11 órakor kezdődő hálaadó szentmisénk bemutatására Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek metropolita érkezik közénk. Ételeink elfogyasztása mellé nagyon nagy szeretettel készülődnek a kiskunmajsai és környékbeli csoportok a templomkert árnyas fái alatt. A délutánt zenei meglepetéssel kezdjük, majd Kürtösi Krisztián atya, lelki vezetőnk tanítását hallgatjuk és Szentségimádással zárjuk találkozónkat 15 órakor.

2019 nyári körlevél

Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink! Találkozzunk augusztus 24-én Budapesten a VII. kerületi Szent Erzsébet templomban (Rózsák tere 8.) reggel 9-től, ahova Varga Zoltán plébános úr vár bennünket. Itt még nincs szervezett Mónika Közösség, ezért a budapesti csoportvezetők segítsége szükséges. A 11 órai hálaadó szentmisénket Mohos Gábor püspök atya mutatja be.

2018 őszi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák! Hosszabb idő telt el amióta szeptember első szombatján együtt ünnepelhettünk a Gazdagréti Szent Angyalok templomában. Szívből remélem, hogy mindannyian imádságban gazdag napokkal töltöttétek a találkozót követő időszakot.
Feliratkozás a következőre: Körlevelek