2023 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Az elmúlt napokban Krisztus testének és vérének ünnepét, Úrnapját tartottuk. Ennek az ünnepnek a nagysága újra ráirányítja a figyelmünket katolikus hitünk legnagyobb kincsére, az Eucharisztiában jelen lévő Úr Jézusra.

Hívő közösségeink a szokásos imádságokon és imádáson túl külsőleg is kifejezték tiszteletüket az Eucharisztiában jelenlévő Úr Jézus iránt. E csodálatos ünnep újra figyelmeztet bennünket, hogy tekintsünk magunkba, s próbáljuk felderíteni, hogy mi akadályozza bennünk az Eucharisztiában jelen lévő Krisztussal való folyamatos és bensőséges kapcsolatunkat.

Urunk Jézus Krisztus testének ünnepe régmúlt időkben gyökerezik:

 „1263-ban egy Péter von Prag nevű német pap misézett Bolsenában (Olaszországban) a Szent Krisztina Templomban. Komoly kételyei támadtak, hogy Krisztus valóságosan jelen van-e az átváltoztatott ostyában. Mikor az átváltoztatás szavait kimondta, vércseppek jelentek meg az átváltoztatott ostyán, és a vér a kezén át az oltárra és a korporáléra folyt. Amint látta ezt, megszakította a misét, és sietve IV. Orbán pápához utazott Orvieto-ba. A történet hallatán a pápa megbocsátott neki kételkedéséért, és megbízottakat küldött Bolsenába, hogy vizsgálják ki az esetet. A sekrestyés és a plébánia összes tagja, akik tanúi voltak az eseménynek, megerősítették a csodát.”

Ugyanebben az időszakban Liége-i Szent Julianna, a belgiumi cornilloni kolostor apácája kezdeményezi Úrnapja ünnepének bevezetését, miután több látomása volt az Oltáriszentség tiszteletére tartott ünnep megalapításával kapcsolatban, majd az Úr maga is kinyilatkoztatta számára az ünnep megtartására vonatkozó óhaját.

A történtek hatására 1264-ben IV. Orbán pápa elrendelte a Corpus Domini, Úrnapja ünnepét az egész Egyházban.

A 13. század óta több eucharisztikus csoda is történt - a legutóbbi 2013-ban a Lengyelországi Legnica-ban – így az Úr üzenete ma is kiált felénk:

- az Egyház az Eucharisztiából született,

-az Egyház nem élhet az Eucharisztia nélkül, ugyanis belőle táplálkozik és általa növekszik.

Az Egyház nagy igazságát soha nem téveszthetjük szem elől: nincs keresztény élet az Eucharisztia nélkül. Mindannyian az Eucharisztiával kapjuk az életet, az igazi életet, a krisztusi életet. Minden nap tartsuk szem előtt, milyen csodálatos szentség az Eucharisztia! Az Úr irántunk való hűséges szeretetének jele, amiben Urunk halálát és feltámadását ünnepli és hirdeti az Egyház.

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Erre a végtelen és hűséges szeretetre a hívő ember is odaadással kell, hogy válaszoljon!

Vizsgáljuk csak meg őszintén magunkat! Van-e bennünk tiszta vágy és szeretet az Eucharisztikus találkozásra? Mennyire keressük ezeket az alkalmakat? Hogyan készülünk? Hogyan fogadjuk Őt magunkba a szentáldozásban? Hogyan köszöntjük és imádjuk Jézust az Eucharisztiában?

Mennyire szeretnénk, hogy jelenléte átalakítson és formáljon bennünket?

Van-e bennünk hála a találkozás lehetőségéért?

„Jézusunk, hozzád jövünk!

Te vagy az ÚT: követni akarunk parancsaid és tanácsaid teljesítésével, és példád utánzásával.

Jézusunk, te vagy az IGAZSÁG! Te vagy az igazi világosság, amely megvilágít minden embert. Hiszünk Benned, hiszünk tanításod­ban: meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk!

Jézusunk, te vagy az ÉLET! Éltetsz megszentelő kegyel­meddel, amely lelkünk élete; szavaiddal, amelyek az örök élet igéi; az Oltáriszentségben, amely az égből szállott élő kenyér; Szent Szíved által, amely a lelkek iránti szeretettől lángol.

Teljes szívből akarunk, ragaszkodunk szavaidhoz, éhezünk az Oltáriszentség élő kenyerére, kitárjuk Szent Szíved éltető vérének szívünket, és bensőségesen egyesülünk minden szándékoddal.

Bárcsak isteni Szíved uralkodnék az Egyház minden gyermekén és az emberiségen. Ámen.”

 

Imádságos szeretettel: Krisztián atya

Kelt: Paks, 2023. június 15.


Kedves Édesanya Társaim!

Tisztelt Lelkipásztoraink!

Szeretettel köszöntelek Benneteket 2023. évi első hírlevelünkkel.

Örömmel számolhatok be arról, hogy Krisztián atyával az elmúlt hónapokban sikerült több közösséget meglátogatnunk, és részt vettünk egy közös zarándoklaton is.

Februárban a dunaföldvári édesanyák közösségét látogattuk meg és együtt imádkoztunk velük az évtizedek óta hagyományosan megtartott lurdi kilenced egyik napján.

Szintén februárban kaptuk a jó hírt, hogy Makón, a Szent István Király Plébánián, Kunné Furák Anna édesanyatársunk vezetésével egy új csoport alakult. Ezúton is nagy szeretettel köszöntjük őket a Szent Mónika Közösség tagjai között.

Március 11-én a pécsi Jézus Szíve templom Szent Mónika közössége Nagyböjti lelkinapra hívott meg bennünket, valamint a pécsi és Pécs környéki édesanyákat. Krisztián atya értékes nagyböjti elmélkedései segítettek bennünket a húsvétra való jó felkészülésben.

Április 17. – 20. között medjugorjei zarándoklaton vettünk részt Krisztián atya vezetésével a paksi, bonyhádi, kakasdi és bátaszéki közösségek tagjaival. Medjugorje-ben csatlakozott hozzánk még két nógrádi és egy délvidéki csoport, akikkel többször is közös szentmisénk volt, melyeken elimádkoztuk az édesanyák napi imáját. A hozzánk csatlakozó csoportból egy édesanya könnyek között mondta, hogy azért jött Medjugorje-be, hogy a gyermekéért imádkozzon és ebben az imában minden benne van, amit kérni szeretett volna a Szűzanyától. A nálunk lévő imalapokat mind szétosztottuk a vendégek között.

Április 24-én imádságos, szép délutánt töltöttünk el az egri édesanyákkal a Szent Lajos Király templomban, a két egri csoportunk közös összejövetelén és szentmiséjén. Mindkét csoportban vezetőváltás volt, így alkalmunk volt megismerkedni a régi és az új csoportvezetőkkel is. Amikor az idősebb vezető úgy érzi, hogy már nehezen tudja a csoportot összefogni, fontos, hogy időben gondoskodjon az utódjáról, aki átveszi a stafétabotot és megújítja, fiatalítja a közösséget. Az egri találkozó beszámolóját a honlapunkon is olvashatjátok.

Május 20-án a Pécs-hirdi közösség ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A megemlékezésre tíz plébániáról érkeztek édesanyák. A hálaadó szentmisét Krisztián atya mutatta be, megköszönve a hirdi édesanyák kis csoportjának kitartását az imában.

Sajnos több édesanyatársunk betegségéről kaptunk hírt mostanában és egy beteg keresztgyermekért is kérik imáinkat. Imádkozzunk beteg testvéreink gyógyulásáért!

Bíztatunk Benneteket, hogy vegyétek fel a kapcsolatot fiatalokból álló plébániai közösségekkel (Baba-mama klub, katolikus iskolások, óvodások szüleivel), hogy ismerjék meg a Közöségünket és csatlakozzanak hozzánk a fiatal édesanyák, legalább a napi imánk elimádkozásával.

Elkezdődött az országos találkozónk szervezése, melynek időpontja 2023. augusztus 26. szombat, helyszíne a Rózsafüzér Királynéja templom, címe 1146 Budapest, Thököly út 58.

A templom tömegközlekedéssel nagyon jól megközelíthető bármelyik pályaudvarról. Előtte áll meg a 7-es, az 5-ös, a 110-es és a 112-es BKV autóbusz. A templom honlapján www.rozsafuzerkiralyneja.hu sok hasznos információt találtok a helyszínről.

A találkozónk programja ezúttal is 9 – 15 óráig tart, fő témája az életvédelem lesz. A részletes programot a mellékelt plakáton és a honlapunkon is olvashatjátok.

Kérjük imáitokat az augusztusi találkozónk jó előkészítéséért és sikeres megrendezéséért!

Kérem, hogy akinek időközben megváltozott az e-mail címe, szíveskedjen jelezni a szentmonika2022@gmail.com címre, vagy telefonon a 06/30/979-0130 telefonszámra!

 

Imával és szeretettel: Vereckeiné Piroska

Kelt: 2023. június 15.