2022 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1.Tessz, 5.). Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a májusi találkozónkért, melyen újra megélhettük a közös imádság és szentmise rendkívüli örömét és erejét. Nagy öröm számunkra, hogy a Szentlélek vezetése által közösségünk új világi vezetőjét is megválaszthattuk, így az erre a szándékra mondott imákért külön hálás vagyok Nektek.

Szomorúságunkban vigasztalást nyerünk - Összefoglaló a kiskunmajsai találkozóról

Kiskunmajsán rendezték meg a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének országos találkozóját 2022. május 28-án. Az összejövetel már 2020-ban megrendezésre került volna itt, de a covid miatt két évvel el kellett halasztani. Így most kerülhetett sor a közösség világi elnökének megválasztására is. Bartal Józsefné Veronka leköszönő elnök - aki megalakulása óta, vagyis 30 éve vezette a közösséget-, most átadta a stafétabotot. Titkos szavazással Vereckeiné Rajkai Piroska Ilona lett öt évre a közösség világi elnöke.

2022. áprilisi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

Hosszú idő óta vált elérhetővé az a vágyunk, amikor megélhetjük a közös ima, szentmise, találkozás örömeit. Így hálatelt szívvel készülünk a következő, május 28-i találkozónkra, melyet Kiskunmajsán rendezünk meg.

Közben elérkezett egy másfajta hála ideje is, melyben Bartalné Veronika közel 30 éves áldozatos szolgálatát is meg fogjuk köszönni. Veronka már a közösség megalapítása óta Gábor atya segítségére volt, részt vett a közösség építésésében, küzdelmeiben, örömeiben.

2022 márciusi levél Bartalné Veronkától

Drága jó Édesanya társaim, Tisztelt Lelkipásztoraink!

Kaptam egy levelet Szekszárdról Piroskától és nagy szeretettel továbbítom, mert most valóban meg kell toldani a napi imánkat még ezzel a kilenceddel is. Április 3-ig még akár kétszer is el tudjátok mondani.

Egyben arról is értesítelek benneteket, hogy Hála Istennek megint készülhetünk, mert május 28-án, szombaton 9-15 óráig országos találkozóra hívnak bennünket a Kiskunmajsai édesanyák és Kosik Sándor plébános atya.

2021 karácsonyi körlevél

Kedves Édesanyák!

Advent 4. vasárnapját követő napokban még inkább Jézus Krisztus születésére készülünk. Az elmúlt hetekben Egyházunk segítségünkre volt abban, hogy életünket közelebb vigyük az Úrhoz. A szentségek által (a gyónás, az Eucharisztia) lelkünk és hitünk még inkább megerősödhetett abban, hogy az Úr közelében szeretnénk élni és ünnepelni.

Az Úr igéjének segítségével, és az imádsággal szeretnénk felkészülni, hogy örömmel éljük meg Isten nagy titkát, hogy Szent Fia emberré lett.