2022 novemberi körlevél

Kedves Édesanyák!

Szent Mónika fiáról, Ágostonról mindannyian tudjuk, hogy fiatal korában igen könnyelmű életet élt.

Kicsapongó élete igen korán, már 15 éves korában kezdődött, amikor szüneteltetni kényszerült tanulmányait. Gyenge akarata így a bűnök s a könnyelmű élet felé terelte őt.

2022 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1.Tessz, 5.). Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a májusi találkozónkért, melyen újra megélhettük a közös imádság és szentmise rendkívüli örömét és erejét. Nagy öröm számunkra, hogy a Szentlélek vezetése által közösségünk új világi vezetőjét is megválaszthattuk, így az erre a szándékra mondott imákért külön hálás vagyok Nektek.

Szomorúságunkban vigasztalást nyerünk - Összefoglaló a kiskunmajsai találkozóról

Kiskunmajsán rendezték meg a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének országos találkozóját 2022. május 28-án. Az összejövetel már 2020-ban megrendezésre került volna itt, de a covid miatt két évvel el kellett halasztani. Így most kerülhetett sor a közösség világi elnökének megválasztására is. Bartal Józsefné Veronka leköszönő elnök - aki megalakulása óta, vagyis 30 éve vezette a közösséget-, most átadta a stafétabotot. Titkos szavazással Vereckeiné Rajkai Piroska Ilona lett öt évre a közösség világi elnöke.

2022. áprilisi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

 

Hosszú idő óta vált elérhetővé az a vágyunk, amikor megélhetjük a közös ima, szentmise, találkozás örömeit. Így hálatelt szívvel készülünk a következő, május 28-i találkozónkra, melyet Kiskunmajsán rendezünk meg.

Közben elérkezett egy másfajta hála ideje is, melyben Bartalné Veronika közel 30 éves áldozatos szolgálatát is meg fogjuk köszönni. Veronka már a közösség megalapítása óta Gábor atya segítségére volt, részt vett a közösség építésésében, küzdelmeiben, örömeiben.