Közösségeink tanúságtételei

A nagyatádi közösség tanúságtétele

A közösség létezéséről, ami 1992-ben Kalocsán alakult 2004-ben hallottunk először. Tájékozódtunk a közösség céljáról, munkájáról. A kérdés így hangzott: „Mit tehetünk mi Édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?” Szalézi Szent Ferenc ajánlása adja meg a választ. „Olvassátok Szent Mónika életét, tanuljatok e hitvestől és Édesanyától imádkozni, és sírni, szüntelenül remélni és soha nem csüggedni.” Kapcsolatfelvételre 2005 augusztusában került sor, ezt követően alakult meg kis csoportunk. Az ezt követő évek során taglétszámunk folyamatosan gyarapodott. Templomunkban 2011-ben felszentelésre került Szent Mónika ikonja és elkészült a közösség ikonnal ékesített zarándok zászlaja, melyet minden rendezvényünkre magunkkal viszünk.

A székesfehérvári közösség tanúságtétele

Székesfehérvár belvárosában található a szent Imre templom. 2007 januárjától szentmisét mondattunk a fehérvári édesanyákért, a Szent Mónika Közösség nevében, de akkor még nem volt közösség. Az akkori plébános, Nobilis Márió atya sürgetésére július 28-án alakult meg a fehérvári Szent Mónika közösség...

A váci közösség tanúságtétele

Vácott a Szt. Mónika Közösség magalakulása a Kossuth Rádió „Tanúim lesztek” című katolikus műsorát hallgatva kezdődött. Ebben a műsorban adott hírt a kalocsai közösségről és az országos találkozókról a vezetőjük Bartalné Veronka, aki jelenleg is világi vezetőnk. 2000 májusa volt és az akkori Hétkápolnában imádkozó rózsafűzér csoprt vezetője Hajdú Péterné Marika a váci templomokba járó ismerős édesanyákat személyesen megkereste és felkérésére mindenki igent mondott. Az alakuló első szentmise a Hétkápolnában Mária kegyhelyén 2000 júniusában volt. Vezetőnk Hajdú Péterné Marika lett...

A hódmezővásárhelyi közösség tanúságtétele

Történetünk 2000-re nyúlik vissza, amikor 2 évre hozzánk került szolgálni (Róna) Gábor atya. Ő alázattal, csendben kínálgatta a Szent Mónikás imalapot, és pár szót mindig mondott hozzá. Amikor megkapta Budapestre helyezésének hírét, megkeresett, hisz többször jártam nála lelki tanácsért, és egyik gyermekünket is ő keresztelte, hogy most elmegy, de igen sok imalapot osztott szét, rám bízza ezeket az édesanyákat, fogjam őket össze. Így mindkét templomban kihirdettem az első összejövetelt, ami abból állt, hogy az esti mise előtt elimádkoztuk közös imánkat. Ettől kezdve minden hónap 27-én összejöttünk, (ma már a hónap utolsó vasárnapján), a körleveleket sokszorosítottam, osztogattam, később néhány találkozóra is eljutottunk néhányan...

A pilisborosjenői közösség tanúságtétele

Hosszú előkészítő munka után – mely 1998-ban indult – Antal plébános atya felkarolta a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségéhez csatlakozni kívánó 7 imádságos lelkületű édesanya kezdeményezését, és megalakította a pilisborosjenői csoportot, melynek jelenleg 24 tagja van. Sajnos 4 édesanya már „odaát” imádkozik velünk Antal atyával együtt...

A kiskunmajsai közösség tanúságtétele

25 évvel ezelőtt én is ott voltam Kalocsán azon a szentmisén, amikor Gábor atya Szent Mónikáról és a gyermekeikért  imádkozó spanyol édesanyákról beszélt. Megéreztem - fiatal édesanyaként 3 kisgyermekkel -, hogy szükségem van arra, hogy ne csak a testi és szellemi szükségleteikről gondoskodjak, hanem napi imáimmal is segítsem őket. Sokat jelentett az ima és a közösség. Büszke vagyok rá, hogy édesanyám milyen elkötelezett: időt, erőt nem kímélve munkálkodik a közösség fejlődésén...

A szekszárdi közösség tanúságtétele

A szekszárdi közösség 2010-ben alakult meg, bár ennél jóval korábban megismerkedtem a Szent Mónika Közösséggel. Az első találkozó, amin részt vettem a Baja melletti Mária kegyhelyen, Vodicán volt. Itt találkoztam először Bartalné Veronkával és itt hallottam egy édesanya tanúságtételét, akinek a fia agyhártyagyulladásban akkoriban halt meg. El sem tudtam képzelni, hogy lehet ezt kibírni és milyen lelki erő kell ahhoz, hogy ezek után kiálljon több száz ember elé és ezt elmondja...

A bonyhádi közösség tanúságtétele

A Szent Mónika Közösség Bonyhádon 2010 márciusában alakult meg. Erb József plébános atyánk kezdeményezésével, szervezésével és támogatásával jött létre a közösség. A közeli (Pécs-Gyárváros, Mecseknádasd, Hidas) már régóta működő csoportok tanúságtétele után, az édesanyák, a nagymamák örömmel jöttek a közösségbe. A csoport akkor 54 fővel alakult meg...

A pécs-gyárvárosi közösség tanúságtétele

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége Pécs-Gyárváros csoportjának vezetője, Németh Tamásné Anna vagyok. Vilyevácz Józsefné Klári édesanya társammal együtt fogjuk össze az imacsoportunkat, szervezzük a közösség életét, tevékenységét...
Feliratkozás a következőre: Közösségeink tanúságtételei