A nagyatádi közösség tanúságtétele

A közösség létezéséről, ami 1992-ben Kalocsán alakult 2004-ben hallottunk először. Tájékozódtunk a közösség céljáról, munkájáról.

A kérdés így hangzott: „Mit tehetünk mi Édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?” Szalézi Szent Ferenc ajánlása adja meg a választ. „Olvassátok Szent Mónika életét, tanuljatok e hitvestől és Édesanyától imádkozni, és sírni, szüntelenül remélni és soha nem csüggedni.”

Kapcsolatfelvételre 2005 augusztusában került sor, ezt követően alakult meg kis csoportunk. Az ezt követő évek során taglétszámunk folyamatosan gyarapodott. Templomunkban 2011-ben felszentelésre került Szent Mónika ikonja és elkészült a közösség ikonnal ékesített zarándok zászlaja, melyet minden rendezvényünkre magunkkal viszünk.

Kis csoportunk a 2016-os esztendőben 24 taggal kezdte meg működését, sajnos két társunk meghalt. Kettő társunkat egészségi állapota korlátozza a csoport életében való aktív részvételben. Minden hónap 27-e körül a templomban találkozunk, hogy az egyénileg otthonunkban rendszeresen elmondott napi imánkat kibővítve énekekkel, Szent Mónika litániájával, Szent Ágoston Édesanyja halála után közreadott imájával kérjük Szent Mónika hathatós közbenjárását családunkért, gyermekeinkért.

(Dr. Herr Gyula)