A székesfehérvári közösség tanúságtétele

Székesfehérvár belvárosában található a Szent Imre templom. 2007 januárjától szentmisét mondattunk a fehérvári édesanyákért, a Szent Mónika Közösség nevében, de akkor még nem volt közösség. Az akkori plébános, Nobilis Márió atya sürgetésére július 28-án alakult meg a fehérvári Szent Mónika közösség.

Az év augusztusában Medjugorjéban jártam és onnét hoztam gyertyát. Mária azóta folyamatosan gondoskodik arról, hogy mindig ott vásárolt, és megszentelt gyertya mellett imádkozunk közösen, a napi imádságot. Szent Mónika példáját tanulmányozva kérjük havonta egyszer az imatalálkozókon közösen, isten áldását életünkre, és gyermekeink életére. Majd utána Szentmisében imádságaink meghallgatását.

Názáreti vízforráshoz Máriának is naponta el kellett mennie az éltető vízért. Szánunkra is éltető vízforrás  az imatalálkozónk, sok felől jöttünk ide különböző élethelyzetekből. Ki a társaság miatt, ki a hitből fakadó lehetőségért ahol eléri szent Mónika közbenjárását, ki a segítségért  a biztonságért, amit a saját korosztályában nem lel. S akiknek stabilitásra volt szükségük, hogy megharcolják saját nehézségeiket. Bizalmunk, hogy egy egész közösség izgul értünk, többlet energiát, ad nekünk.

Ebből eredtek a következő imameghallgatások: 2008-ban  46 éves anyától megszületett Gellért, következő évben 4. gyermeknek megszületett Boglárka és egyikőnk fia a budapesti szemináriumában papnövendék lett.(Ma már hat település plébánosa). Diakónussá avatás, Keresztelők és munkahelyek jöttek létre a kitartó imádságok hatására.  Az imatalálkozók alkalmával igazi fájdalmak kerülnek napvilágra, igazi félelmek lelnek orvosságra, belső világunk vágyai fogalmazódnak meg, együtt végezzük el a gyászmunkát, ha elveszítünk valakit.

Az évenkénti 2 országos találkozónkra mindig sok embert viszünk. 2013-ban Országos találkozót is rendeztünk amiben nagy segítségünkre volt a  Prohászka templom hívő közössége. A találkozó végén vettük észre, de hisz ez nekünk nem került semmibe. Csak a saját felajánlásunk kellett hozzá. S a bizalom Jézusban,mert amit Ő szeretne az megvalósul.

A 10 évért hálát adva reméljük, hogy ezután is megvalósul a szeretet köztünk, mert bízunk benne, hogy örök életre fakadó vízforrás, ha leülünk a társunk lábához és arcában felfedezzük a másik anyát, akit isten annyira szeret, hogy a gondjainkra bízott.

(Bozai Gáborné)