A 2018 szeptemberi találkozó képei

szent angyalok templom

A gazdagréti (Budapest) találkozó képei megtekinthetők ide kattintva.

 

Vereckeiné Piroska beszámolója

 

2018. szeptember 1-én közel ezer keresztény édesanya, nagymama és dédnagymama gyűlt össze Budapesten a gazdagréti Szent Angyalok templomban, hogy az iskolaév kezdetén együtt imádkozzunk gyermekekért, unokákért, dédunokákért.

A templombelső látványa egészen lenyűgözött bennünket, csodálatunkat csak fokozta, amikor Dr. Szederkényi Károly címzetes prépost, esperes atya ismertette a templom történetét, és a gyönyörű mozaik oltárkép, illetve mellékoltárok üzenetét.

Önmagában már az is csodálatos, hogy nálunk még napjainkban is épülnek katolikus templomok, hiszen ezt a templomot is 2016. év októberében szentelték fel. Miközben Európában és Amerikában is templom bezárásokról, lerombolásokról, eladásokról és egészen elképesztő célra történő átadásáról hallunk, nálunk ezzel szemben még új és ilyen hatalmas templom épülhetett.  A templom megálmodója, valamint felépítésének irányítója Dr. Lipp László atya, Gazdagrét előző plébánosa volt, aki 2009-ben sajnos elhunyt. A nagy mű befejezését Dr. Szederkényi Károly prépost atya folytatta.

A Károly atya bemutatásából megtudtuk, hogy a templom Szent Pio atya különös pártfogását élvezi, aki, mint tudjuk különleges kapcsolatban állt a Szent Angyalokkal (még a nála gyónók őrangyalaival is tudott beszélgetni). Károly atya elmondta, hogy amikor a templom építése László atya halála után egy jó időre megakadt, elzarándokoltak a hívek egy csoportjával San Giovanni Rotondóba és kérték Szent Pio atya segítségét az építkezés folytatásához, nehézségeinek megoldásához. A segítség néhány napon belül érezhetővé vált, sőt hamarosan a szükséges anyagi támogatás is megérkezett. Mint megtudtuk, Pio atya ahhoz is hozzájárult, hogy ez a templom ilyen szép legyen. San Giovanni Rotondóban Pio atya templomát gyönyörű mozaik képek díszítik, és onnan jött az ötlet, hogy ezt a templomot is hasonlóan kellene díszíteni.

Ugyanaz a Marko Ivan Rupnik szlovén jezsuita atya, mozaikművész készítette el a fali mozaikalkotásokat, aki a Pio atya szentélyében is alkotott. A Rómában előkészített gyönyörű mozaikokat a művész pap és 20 fős tanítványi csapata, mindössze kilenc nap alatt helyezte el a szentély és a hajó oldalfalán. A főoltármozaik a Pantokrátor Krisztust ábrázolja, aki szivárványon ül, mely azt üzeni, hogy minden nemzet meghívást kapott a Mennyek Országába. Két oldalt a Szűzanya és Keresztelő Szent János, valamint az őrangyalok, akik oltalmazzák a kicsi gyermekeket. Az aranyszínű háttér a mennyei világot jelképezi.

Különösen is megragadott bennünket az a mozaik kép, melyen hazánk Szent Őrangyala átadja a magyar koronát, a magyar zászlóval a Szűzanyának. Ez a kép is kapcsolódik Szent Pio atyához, hiszen Ő mondta, hogy irigyli a magyarokat, a hazájuk Szent Őrangyala miatt….

Hálából a sok segítségért, Szent Pio atyáról nevezték el az Örökimádás kápolnát is, melynek bejáratánál Pio atya életnagyságú szobra várja a belépőket.

A templom másik különlegessége a Keresztelő kápolna, ahol három libanoni szent ereklyéje látható. Hazánkban egyedül itt tisztelhetjük Szent Charbel atya ereklyéjét, akit az „arab Pio atya" -ként tartanak számon.

A gazdagréti édesanyáktól minden résztvevő egy gondosan becsomagolt kis kövecskét kapott ajándékba, mely a Szent Angyalok templom mozaik kompozíciójából származik.

Az Örvendetes rózsafüzér titkainak átelmélkedése, és a templom bemutatása után az Örökimádás kápolna kialakításáról, a folyamatos jelenlét szervezőjétől, egy lelkes édesanyától hallottunk néhány megszívlelendő gondolatot:

Az Örökimádás kápolnát 2018. április 8-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján és a magyarországi választások napján nyitották meg (talán nem véletlenül). Jó lenne, ha állandóan kitárt karral imádnánk az Urat és tudnánk szüntelenül imádkozni! Amerikában létezik egy kápolna (talán ez sem véletlen, hogy éppen Szent Angyalok kápolnának hívják), ahol már 140 éve folyik az Örökimádás. Mielőtt a gazdagréti Örökimádás kápolnát megnyitották, felvették a kapcsolatot az ottani nővérekkel és kérték, hogy imádkozzanak azért, hogy legyen minden héten annyi jelentkező, hogy a 168 órát lefedjék. Az ima ereje itt is megmutatkozott és elindulhatott a folyamatos Szentségimádás. Zsuzsa arra biztatott bennünket, hogy bátran kezdjünk bele a Szentségimádás szervezésébe, csak induljunk el, a többiről az Úr fog gondoskodni. Az Örökimádást az Oltáriszentségbe szerelmes hívek szervezik, csak egy pap kell hozzá, aki kiteszi valahová az Oltáriszentséget. Az Örökimádás egy olyan csendes jelenlét, amikor mi hallgatjuk az Urat, miközben teljes bizalommal rábízzuk minden ügyünket.

 

A 11 órakor kezdődő szentmisét Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát úr mutatta be, aki homíliáját Szent Ágoston vallomásaiból vett idézettel kezdte, Szent Mónika közelgő haláláról. Anya és fia együtt élik át azt az Istenélményt, amikor egységben vannak egymással és Istennel. Ennek következtében Szent Mónika teljes békében tudott hazatérni, megbékélve fiával és Istennel. Mindezidáig ugyanis nem volt tökéletes a kapcsolatuk, hiszen terhelt volt az aggodalomtól, a bánattól. De Ágoston életében is nagy változást hozott ez az Istenélmény, hiszen együtt érezték meg a Mennyország ízét.

A mai édesanyáknak, nagymamáknak is sokszor ilyen terhelt a kapcsolatuk a gyermekeikkel, unokáikkal. Sok minden ismétlődik ma is Szent Mónika és Ágoston korából. Hiszen ma is jelen vannak életünkben a szekták, téves eszmék, elvilágiasodás, eltávolodás a hittől és az Egyháztól. Ma is ezek ragadják el gyermekeinket, ezek miatt aggódunk, bánkódunk. Szent Mónika és gyermeke is bejárták a küzdelem fáradtságos útját, amíg eljutottak a békés Istenélményhez. Ez mindenki számára példaértékű lehet: Mónika nem kioktató volt, hanem példamutató, nem tétlenkedő, hanem tette a dolgát, követte a fiát, ahová csak elmenekült előle. Nem hagyta, hogy járja a maga útját, hanem imáival mindenhová kísérte. Nem esett kétségbe, hanem teljesen rábízta ügyét Istenre. Mónika szelíd kitartása is ismétlődik a mai édesanyákban is, különösen azokban, akik itt vannak. Abban a biztos tudatban, hogy Isten nem hagyja a megtévedtet egyedül, higgyünk abban, hogy mindannyiunk életében megadja Isten azt a csodát, amit Szent Mónika és Szent Ágoston együtt élt át Ostiában, a megbékélés és kiengesztelődés csodáját.

 

A szentmise utáni ebédidőben igyekeztünk minél több régi ismerőst megkeresni, köszönteni, pár szót beszélgetni, de arra is szántunk időt, hogy elcsendesedve, legalább néhány percre odatérdeljünk az Úr elé az Örökimádás kápolnában.

Délután a Gazdagréti De Angelis kórus, Hegedüsné Vancsó Margit karnagy vezetésével, valamint a kedves Kirkósa család tagjaiból álló zenekar örvendeztetett meg bennünket egy csodálatos koncerttel. Ezt követően Kürtösi Krisztián atya tanítását hallgattuk meg az Eucharisztiáról. Krisztián atya tanításából különösen is elgondolkodtató volt, hogy milyen sokféle módon van jelen Jézus az életünkben: Jelen van a közösségeinkben, a találkozásainkban, a beszélgetéseinkben. Jézus az Eucharisztiában páratlan módon van jelen, szentségi módon. De nem mindegy, hogy mi hogyan vagyunk jelen, hogyan veszünk részt a szentmisén, hogyan megyünk ki áldozni. Mindig a legnagyobb tisztelettel és szeretettel kell odalépni az Úr elé! Amikor a közösségeinkben összejövünk imádkozni, első legyen az Úr Jézus köszöntése és a hálaadás azért, amit át akarunk adni az imáinkban és azért is, amit magunkkal viszünk a közös imádságok után.

A tanítás után a könnyeinkkel küszködve hallgattuk néhány édesanyatársunk szívszorító tanúságtételét, valamint szekszárdi édesanyatársunk Hegyi Leventéné Klári által felolvasott gyönyörű verset ( Aranyosi Ervin, Éld a napot!).

A találkozó Szentségimádással, és szentségi áldással ért véget.

 

Köszönetet mondunk Tariné Murányi Erika szerkesztőnőnek, aki a riportjai készítésénél kapcsolatba került Közösségünkkel, összefogásunkat magáévá téve templomukban is közösséget szervezett, és egy évvel később megrendezték ezt a mindenki részére csodálatos találkozót.