Adventi lelkinap a pécsi Jézus Szíve – Pius templomban, 2017. december 16-án

Országos lelkivezetőnk Kürtösi Krisztián atya, bátaszéki plébános úr tartott lelki-napot a pécsi Szent Mónika közösségeknek templomunkban hagyományként már harmadik alkalommal. Ez nagy megtiszteltetés.

Krisztián atyát, Battonyai János atya – közösségünk lelkivezetője – üdvözölte.

Krisztián atya szeretettel köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat.

A plébános úr az Eucharisztiáról elmélkedett. Az Oltáriszentségbe vetett hit és az Oltáriszentségben jelen levő Jézus Krisztus tart össze bennünket. Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta a tanítványainak e szavakkal: „ Vegyétek és egyétek: ez az én testem.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik ezekkel a szavakkal: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új és örök szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára” (Mt. 26,26-28). Az Eucharisztikus kongresszusra való felkészülésről is beszélt. Készülni nemcsak a szervezőknek, hanem nekünk is kell, szükséges. Plébániai, közösségi szinten a következő 3 évben, mert ez egy nagy adventi találkozás lesz, mondta az atya.

Szűzanyánkról, Máriáról elmélkedve Erzsébet meglátogatásával kapcsolatban Őt az élő Monstranciának, élő Frigyszekrénynek nevezte Ez egy zarándokút volt, melyre mi is elkísérhetjük. Két nagy oszlop tart meg bennünket hitünkben: az Oltáriszentség és Szűz Mária.

A második részben tanított bennünket Krisztián atya, a Szentmise méltóságáról. A Szentmise egy áldozat. Hitéletünk fontos része, hogy milyen lelkülettel lépünk be Isten házába. Én a teremtmény, teremtőmmel akarok találkozni, meg akarom tisztelni az Úr házát. Lelkünknek és külsőnknek is méltónak kell lenni ehhez a találkozáshoz. A papok, vezetnek ezen az úton Teremtőnkhöz.

Krisztián atya szentségimádással és szentségi áldással zárta a lelkinapot. Áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek, és azt mondta, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Atya megerősített hitünkben, feladatainkban. Jó volt együtt lenni!

Agapéval és egy kis beszélgetéssel fejeztük be ezt a lelkinapot. Sajnos Krisztián atyát elszólították papi teendői. Hálásan köszönjük, hogy időt tudott szakítani ránk.

 

Jó Isten áldása legyen családjainkon. Imádságos szeretettel:

A Szent Mónika közösség

Sedlákné S. Xénia