A Pécsváradi Szent Mónika közösség júniusi programjáról szóló beszámoló

A Szent Mónika Közösség országos vezetőjét, Kürtősi Krisztián atyát meghívtuk Pécsváradra, és megkértük, hogy Szent Mónika tiszteletére Szentmisét mutasson be nekünk. Ő nyitott volt erre, és meghívásunknak eleget téve szeretettel elfogadta, és eljött közénk. A környéken működő közösségeket is meghívtuk. Erre az ünnepi misére 2017.07.09-én került sor egy vasárnap délután. Pécsről, Hirdről, Mecseknádasdról, Hidasról, Bonyhádról, Kakasdról, Véméndről jöttek el. Az ünnepségen kb. 170 ember vett részt. A Szentmise után a Pécsváradi Várban folytattuk az ünneplést egy kis szeretetvendégség keretében. Örültünk, hogy megint együtt lehettünk az Édesanyákkal, Nagymamákkal. A visszajelzések szerint jól sikerült az ünneplés. Boldogsággal tölt el, hogy sok embernek örömet szerezhettünk.

Pécsvárad, 2017. július 14.