Vajdasági Szent Mónika közösségek találkozója volt Szenttamáson

Vajdaságban 1994-ben, 28 évvel ezelőtt alakult meg az imádkozó édesanyák Szent Mónika közössége, elsőként Temerinben a Szent Rozália plébánián, valamint Keviben.  Az első imacsoportok létrejöttét Szungyi László főesperes atya támogatta, és lelkipásztori segítséget nyújtott az azóta is működő imádkozó édesanyák köreinek.  Azóta a plébániákon a helybeli plébánosok kezdeményezésére és irányításával létrejöttek az imádkozó édesanyák Szent Mónika közösségei: Temerinben, Szenttamáson, Topolyán, Szabadkán, Keviben, Törökfaluban, Tornyoson, Horgoson, Szabadkán, Zentán, Újvidéken, Zenentagunarason, Doroszlón, Gomboson, Kelebián, Bogarason, Péterrévén és Adorjánon.

A szabadkai egyházmegyében működő imacsoportok képviselői rendszeresen részt vesznek a Magyarországon évente megrendezésre kerülő országos és regionális Szent Mónika közösségek találkozóin is.  A helyi imacsoportok havonta találkoznak, és évente egyszer megszervezik az imatalálkozót, amelyen minden imacsoport részt vesz.

2022. augusztus 28-án Szenttamáson került sor a vajdasági Szent Mónika közösségek találkozójára. A szenttamási csoport ezen a napon ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A találkozó lelki programjai – rózsafüzér, ünnepi szentmise - a Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomban kerültek megrendezésre. Zsúnyi Tibor atya a plébániáján működő imacsoporttal szeretettel fogadta a templomot zsúfolásig megtöltő keresztény édesanyákat. Szép számban voltak közöttük nevelőanyák, akik nevelt gyermekeikért, valamint lelki anyák, akik lelki gyermekeikért imádkozzák az édesanyák napi imáját. A találkozóra Magyarországról is érkeztek vendégek, a bonyhádi édesanyák egy csoportja, valamint Kürtösi Krisztián atya a közösség lelkivezetője és Vereckeiné Piroska világi elnök, akik tartalmas gondolatokkal gazdagították a gyermekeik hitéért imádkozó, jelenlévő édesanyákat.  Az ünnepi szentmisét Kürtösi Krisztián atya mutatta be.

A Keresztény Édesanyák Közösségének fő küldetése, hogy az édesanyák ott legyenek imáikkal a felnövekvő gyermekeik mellett és imádkozzanak a hitükért. Nagyon fontos, hogy az édesanyák, amikor a gyermekek kezdenek kiröpülni a családi fészekből, ne nézzék tétlenül gyermekeik útkeresését és esetleges bukdácsolását, hanem kitartó imával kísérjék őket. A mai időkben egy tizenéves fiatalnak nagy kihívásokkal kell szembesülnie, gyorsan megtapasztalja a kudarcokat és előfordul, hogy kilátástalan helyzetében Isten ellen fordul. Csak az édesanyák imádsága az, ami olykor látványos eredmények nélkül, de mégis megtartja azon az úton, hogy amikor felnő és saját lábára áll, akkor visszataláljon Istenhez, akinek köszönheti a létét és akinek a kegyelme soha nem hagyta el.

Petri Erika, a temerini imacsoport tagja


kep1

kep2

kep3