Szomorúságunkban vigasztalást nyerünk - Összefoglaló a kiskunmajsai találkozóról

Kiskunmajsán rendezték meg a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének országos találkozóját 2022. május 28-án. Az összejövetel már 2020-ban megrendezésre került volna itt, de a covid miatt két évvel el kellett halasztani. Így most kerülhetett sor a közösség világi elnökének megválasztására is. Bartal Józsefné Veronka leköszönő elnök - aki megalakulása óta, vagyis 30 éve vezette a közösséget-, most átadta a stafétabotot. Titkos szavazással Vereckeiné Rajkai Piroska Ilona lett öt évre a közösség világi elnöke.

A szentmisét Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek mutatta be a jelenlévő pap testvérekkel. Érsek úr Jézus egyik boldogmondását idézte: Boldogok a sírók, ők majd megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

„Ha valakire illett ez a boldogmondás, ez Mónika volt. Szent Ambrus úgy vigasztalta őt, amikor fia nyomába eredt. Ágoston meg fog térni és nagy tantóvá válik. Akit annyira siratnak, az a gyermek nem veszhet el.

Ez a mondás általánossá válhat mindnyájunk számára, akik valakikért szomorkodunk. Sokan kamaszkorban eltávolodtak a hittől. Ez óriási bánat egy szülő számára.”

Hogy lehet a szomorúság boldogság is? – tette fel a kérdést Bábel Balázs. „Jézus is ismerte a szomorúságot. Az olajfák hegyén megtapasztalta, vagy amikor látta Lázárt elveszíteni. Máskor megrótta a farizeusokat, akik szomorú képpel járnak, hogy lássák az emberek aszketikus életüket. Az apostoli igehirdetés levonta, hogy van Istennek tetsző szomorúság és a világ szomorúsága.”

Az érsek úr rámutatott, hogy világi szomorúság volt a gazdag ifjúé, aki önzése miatt nem tudta elhagyni a vagyonát, látjuk, a földi javak keserítenek meg. Istennek tetsző szomorúság olyan, mint az emmauszi tanítványoké, akik úgy tudták, hogy szeretett Jézusuk meghalt. Ekkor Ő vigasztalja őket.

„Az Istennek tetsző szomorúságban benne van a szeretet. A megvigasztaltatnak szóban benne van Isten. Mi nem tudunk úgy vigasztalni, mint Ő.

Mi nem jogi vagy kereskedelmi viszonyban vagyunk Istennel, hogy ez nekünk jár, vagy fizetünk érte. Mi gyermeki viszonyban vagyunk vele, és ha kérünk, az nem szemtelenség. Jézus azt kérte, hogy megdicsőíthesse az Atyát.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak anyagi javakat kérjünk. Kéréseink természetfölötti javak legyenek! – figyelmeztetett az érsek: mint állhatatosság a hitben, szeretetet a családokban. Erre kellene biztatni a gyermekeket is.

„Akinek van lelki ereje, az nem omlik össze nagy nehézségek, megpróbáltatások idején. Úgy tud állni, mint a Szűz Anya a kereszt alatt.

Ezt a lelki erőt tudja megadni a Szentlélek. Most pünkösdre várva kérjük a Szentlélek ajándékait magunknak, családunknak, mindazoknak, akikért imádkozunk.

Akinek hite van, az már most is vigasztalást nyer. De a végső nagy vigasztalás majd Odaát lesz, amikor letöröl a szemünkről minden könnyet. Addig is nézzük a jelent! Imádkozz érettünk most és halálunk óráján... Szent Mónika példája és közbenjárása segítse mindnyájunkat, hogy vigasztalást nyerjünk szomorúságunkban” – fejezte be beszédét Bábel Balázs érsek.

A közös agapé után két tehetséges helyi tanuló énekelt ill. szavalt, majd a rózsafüzér, a szentségimádás és szentségi áldás után indultak haza az édesanyák, hogy folytassák örökké tartó imáikat gyermekeikért.

Rózsásné Kubányi Andrea

kep

A képet Szilvási Istvánné készítette.