2020 Karácsonyi üdvözlet

Rátalálni az Istenre

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Adventi időben felerősödik bennünk a vágy, hogy találkozzunk az Istennel. Hiszen érezzük, éreznünk kell, hogy üresek vagyunk nélküle, fájdalmas a hiánya. Ez az üresség megfojt minket. Isten jelenléte azonban magában hordozza az életet hisz Ő maga az Élet. Az emberben ott van a várakozás és a virrasztás, hogy Isten életének részesen legyen. Szavakba nem önthető az a mélységes vágyakozás, ami bennünk él. A végtelen Istenre, a végtelen szeretetre vágyódunk!

Ez a vágy élt Ádámban és Évában a paradicsomkertből való kiűzetés után, az ószövetségi szent emberekben, prófétákban és él azóta is minden Istenkereső emberben.

Keresztény kötelességünk tenni azért, hogy a személyes Istenkapcsolatunk elmélyüljön. Hogyan? Ébredjünk fel! Ki kell lépnünk önmagunk megszokottságából, az öntetszelgés és önimádat, valamint a keresztény közömbösség világából, ahhoz hogy az Istenre figyeljünk. Amíg ezt nem tesszük meg, vágyaink nem az Istenre irányulnak, hanem olyan dolgokra, melyek még üresebbé tesznek bennünket.

Kedves Édesanyák!

Az Istennel való találkozásra először is a csend segít bennünket. „Nehéz elcsöndesedni, de ezáltal az ember képes lesz arra, hogy hagyja magát vezetni. A csöndből születik a csönd. A csöndes Isten által jutunk a csöndhöz, s akkor az embert állandó meglepetések érik az akkor keletkező világosság által. A csönd fontosabb minden más emberi műnél, mert kifejezi az Istent.” (Robert Sarah bíboros) Ide kell elérni az embernek ahhoz, hogy Istennel találkozhasson, ugyanis „a nagy dolgok csöndben teljesednek be.” (Romano Gvardini)

A csend egy fontos állomáshoz, a megtéréshez vezérli az embert, ahol az ember a múlt bűneitől, hibáitól megszabadulhat. Mint ahogy megszabadult a tékozló fiú, a vámos, a szamariai asszony és új életet kezdhettek.

A megtérés pedig – azáltal hogy megtisztulunk – elvezet minket az imádsághoz és az imádáshoz, mégpedig az Isten imádásához. Az imádságra mindannyiunknak szüksége van, hisz csak így tudunk kapcsolatba kerülni és maradni az Istennel s szeretetteljes kapcsolatban lenni embertársainkkal.

Úgy gondolom, hogy ez a hármasság – a csend, a megtérés, az imádság – nagy segítségünkre lehet abban, hogy az adventi várakozáson túl a karácsony valóban az Istenre találás ünnepe legyen számunkra.

Így a vissza-visszatérő ünnepek körforgása mindig közelebb visz bennünket vágyaink beteljesüléséhez, magához az Istenhez. Ezután minden egyes ünnep alkalmával még jobban feltöltődve tudunk haladni a végső találkozás, a beteljesedés felé.

Ezekkel a visszatérő gondolataimmal kívánok minden kedves édesanyának áldott, békés karácsonyt és áldott, boldog újesztendőt. Szívből kívánom, hogy a koronavírus időszaka mindannyiunk számára az eltávolodás helyett a rátalálás ideje legyen.

Kedves Édesanyák!

2020. december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén a Szentatya különleges Szent József-évet hirdetett. Ez alkalomból két imádságot szeretnék ajánlani, amelyek a Szentatya levelében találhatók. A levél teljes terjedelmében olvasható az interneten, a „Magyar Kurír” oldalán.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol

 

Ima Szent Józsefhez:

„Üdvöz légy, Megváltó őrzője,
Szűz Mária férje!
Isten rád bízta Fiát;
Mária beléd vetette bizalmát;
Krisztus veled lett emberré.

Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is,
és vezess bennünket az élet útján!
Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minden bajtól!
Ámen.”

 

„Dicsőséges Atyám, Szent József, neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak! Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.”

 

Imádságos szeretettel:

Kürtösi Krisztián atya

Bátaszék, 2020. 12. 15.


 

Giotto Nativity

Nativity, c.1311 - c.1320 - Giotto - WikiArt.org

 

„Urunk, most karácsonykor kérünk Téged, önmagunkért és minden  keresztény testvérünkért, minden jóakaratú emberért, mindazért aki nyugtalan és aki keres. Adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben fölismerjük Isten mosolyát. Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt, hogy megértsük üzenetét. Végül adj erős, élő lelket, hogy elkísérhessük az Urat, hogy nyomába léphessünk mindennap,az elkövetkező év során, amely előttünk áll. Ámen” (Suenens bíboros imája)

„Születésed ünnepére, Urunk, a dicséret és szeretet himnuszát énekeljük.”

 

Kedves Édesanyák!

 

Áldott és kegyelemmel teljes karácsonyi ünnepeket kívánunk közösségünk minden tagjának és családjának!

 

Imádságos szeretettel:

 

Kürtösi Krisztián atya                                                                                                                             Bartal Józsefné Veronka

                                                                                    2020. Karácsonyán