Az egri közösség tanúságtétele

Róna Gábor jezsuita atya nyomán alakult meg Egerben is 1996 februárjában az egri csoport a Bazilikában. Kezdetben az akkori vezető Császár Zoltánné, Marika volt. Minden hónap 27-én a csoport együtt imádkozik gyermekeink, unokáink, családjaink minden tagjáért, betegeink gyógyulásáért, nehéz helyzetben lévőkért, az egész magyar nép megtéréséért, a világ békéjéért. Imádkozunk a pápáért, püspökeinkért, papjainkért, szerzetesekért, misszionáriusokért és a missziókért. Az imaórák után szentmisén veszünk részt. Évenként két alkalommal a Szent Mónika közösség szándékára ajánljuk a szentmisét.

Az imaórákon kívül szervezett előadás sorozatokat vendégelőadók meghívásával. Zarándok utakon ismerkedtünk a magyar kegyhelyekkel.

2012-ben a vezető betegsége miatt csoportunk egyik tagja, Bóta Jánosné, Marika vette át a csoport vezetését.

Az imacsoport az imaórákat, ugyanúgy, mint eddig, minden hónap 27-én tartja. Ezen kívül részt veszünk:

- Országos virrasztásokon és szentségimádáson (jan. 17. aug. 14.)

- Ökumenikus imaórákon

- Febr. 3-11-ig a Lourdes-i- kilencedet szervezzük, vezetjük.

- Nagyböjtben egy alkalommal a keresztutat vezetjük

- Adventi, húsvéti lelkigyakorlatokon veszünk részt

- Az Úrnapi körmenet egyik oltárát mi díszítjük

- A Szent Anna búcsúra Nemzeti Kegyhelyünkre, Szentkútra zarándoklatot szervezünk.

- Augusztus és szeptember havi búcsúkon/ Egerben/ is részt veszünk

- Az októberi rózsafüzér imádkozásán, ami a Bazilikában a Szent István rádió közvetítésével folyik, két alkalommal vezetjük. Csoportunk 3 tagja, minden hónapban /két-három alkalommal/ a Szent István rádióban este 6 órakor imádkozza a rózsafüzért.

- Az egyházközösségi napon süteménnyel és főzésbe való besegítéssel vagyunk jelen

- Adventben, a hajnali miséken veszünk részt. Lelkileg így is készülünk karácsony ünnepére

- A nyári római zarándoklaton, a szent évben, három tagunk 14 szent sírjánál, köztük Szent Mónikánál imádkoztunk közbenjárásukért.

Egy imameghallgatás is történt csoportunkban. Egy dédnagymama kérte, hogy 5 hónapra született, 95 dekás dédunokájáért imádkozzunk. Most a kisfiú 4 éves, egészséges. Hála érte Istennek.

Beteg imatársainkat meglátogatjuk, jelenlétünkkel, imáinkkal erősítjük állapotuk elviselésében.

Ezek a történetek ösztönöznek minket a kitartó imára. Bízunk Isten végtelen szeretetében, irgalmában, és megadja nekünk a szükséges kegyelmeket. Hála legyen érte.

(Bóta Györgyné, Bóta Jánosné)