2020 tavaszi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Az elmúlt napok eseményei rádöbbentenek bennünket arra, hogy az emberi élet mennyire törékeny és mennyire gyenge Isten kegyelme nélkül. De azt is látjuk, hogy azok, akik ebben a nehéz időszakban Istennel való kapcsolatukat elmélyítik, vagy rátalálnak az Ő útjára mennyire erőssé és bátorrá tudnak lenni és szembe tudnak nézni az új helyzettel.

Biztos vagyok benne, hogy az Úr a lelki életünk szempontjából különleges időszaknak adta a mostani időt, hogy végre „a jobbik részt tudjuk választani” (vö. Lk. 10 42), mint a bibliai Mária, „aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait” Lk. 10 39.). Ma ebben a csendes hallgatásban szólni akar  az Úr; szeretne tanítani, bátorítani és lelkileg megerősíteni minket. Robert Sarah bíboros A csönd ereje című könyvében nagyon szépen kifejezi, hogy ez a csend mennyire velünk született isteni ajándék, amit az ember az utóbbi évtizedekben elveszített, mint az első emberpár a paradicsomkerti boldogságot. Lehetőségünk van arra, hogy a csendben újra felfedezzük az elvesztett boldogságunkat. „Az elcsöndesedés képessége nélkül az ember nem tudja meghallgatni, szeretni és megérteni saját környezetét. A szeretet csöndben születik. Olyan csöndes szívből jön elő, amely képes meghallani, meghallgatni és befogadni.” (Robert Sarah: A csönd ereje 45 o.)

Kedves Édesanyák! A közelgő ünnep, amely kereszténységünk legnagyobb ünnepe még inkább arra figyelmeztet bennünket, hogy imádságos csendben éljük meg Urunk szenvedését, kereszthalálát és feltámadását. A szent három nap liturgiáját az Egyház zárt ajtók mögött ünnepli, de nem zárt szívekben. Még inkább kitárjuk szívünket, hogy az isteni kegyelem és a Feltámadás Öröme betöltse életünket. Ez az Öröm lesz az elkövetkező időszak legnagyobb segítsége, hogy hitünk ne csüggedjen el, hanem megerősödjön és testvéreinket is megerősítse. A keresztény tanúságtételnek egy különleges, de annál gyümölcsözőbb formáját élhetjük meg családjaink körébe. A szent három napnak estéin a családok azon túl, hogy tv-n, online csatornán keresztül részt vesznek a szertartásokon, együtt is imádkozhatnak, Szentírást olvashatnak, közösen keresztúti ájtatosságot végezhetnek. A feltámadás ünnepére ebben a különleges helyzetben is felkészülhetünk, sőt még inkább elmélyültebben kell készülnünk, hogy a napok egyformaságába ne süppedjen bele a Feltámadás Ünnepe. Szívünkből szeretnénk megélni, hogy Krisztus Feltámadt és velünk van.

Kedves Édesanyák! A jelen helyzetre és a rendelkezések figyelembe vételével az idei Szent Mónika Édesanyák közösségének tavaszi találkozója nem kerül megrendezésre 2020. május 30-án. Hálásan köszönöm a kiskunmajsai közösség és a Plébános atya készségét és az előkészületben tett eddigi szolgálatukat. Szeretnénk, ha az elmaradt találkozót a kiskunmajsai plébánián a későbbiekben megtarthatnánk. Az augusztusi találkozónk is elmarad, hogy a 2020. szeptember 13-20 között tartandó Eucharisztikus Kongresszuson részt tudjunk venni. Kérek minden Édesanyát, ahogy egészségük és lehetőségük engedi, vegyenek rész az Eucharisztikus Kongresszuson. Bátorítsák családjaikat, közösségünk tagjait a részvételre, a tanúságtételre, az Oltáriszentségben jelenlévő Úr iránti szeretetre. Programokban fiatalok és idősek bőven találnak lelki töltekezésre lehetőséget: gondoljunk a közös nemzetközi szentmisékre, szentségimádásokra, előadásokra – mind-mind alkalom az elmélyülésre.

Kérlek benneteket a napi közösségi imánkat egyénileg is mondjátok, hogy ha lehetőségetek van, a család jelenlétében is végezhetitek. A mostani helyzet lehetőség arra, hogy az édesanyák szívében, akik nem imádkozzák a közösségünk imádságát, felébredjen a vágy a gyermekeikért végzett imádságra!

Az alábbiakban küldöm elérhetőségemet azoknak, akik lelki segítséget szeretnének kérni: kurtosi.krisztián@gmail.com

Egy szép imádsággal szeretnélek megajándékozni benneteket, ami segítség lehet a nagyhéten de különösen Nagypéntek csendjében.

IMA A KERESZT ELŐTT

Ó Jézusom, elgondolkodva megállok Kereszted lábánál. Én készítettem azt bűneimmel! A te jóságod, amely nem védekezik, hagyja magát keresztre feszíteni, ez egy olyan titok, amely fölülmúl engem, és mélységesen megindít.

Uram, Te eljöttél a világba értem, megkeresni engem, és visszavinni az Atya karjaiba.

Te vagy a jóság és az irgalom megnyilvánulása, ezért akarsz üdvözíteni engem. Belül sötétség van bennem, jöjj átlátszó tiszta fényeddel.

Nagy önzés van bennem, jöjj hozzám a Te határtalan szereteteddel. Harag van bennem és rosszindulat, jöjj hozzám szelídségeddel és alázatoddal.

Uram, a bűnös, akit üdvözíteni kell, az én vagyok. A tékozló fiú, akinek vissza kell térnie, én vagyok!

Uram, add nekem a könnyek adományát megtalálni az életet és a szabadságot, a békét Veled és örömöt Benned. Ámen. (Mons. Angelo Comastri bíboros)

Kedves Édesanyák! Áldott és békés húsvét ünnepeket kívánok közösségünk minden tagjának és családjának. Kívánom, hogy a feltámadt Krisztus hozza el életünkbe a megújulás lelki gyümölcseit, hogy életünk és imaszolgálatunk ezáltal még inkább tanúságtétel lehessen.

Imádságos szeretettel:

Kürtösi Krisztián atya

Bátaszék, 2020. március 31.


Drága jó Édesanya társaim!

Megköszönöm a nevetekben is Krisztián atyának a tartalmas körlevelet és tudom,  a legnagyobb fájdalmat az okozza ebben a karantén helyzetünkben, hogy nem találkozhatunk gyermekeinkkel, unokáinkkal, és még májusban egymással sem. Tehetetlenségünket ajánljuk fel családjainkért, egyházunkért, hazánkért.

Kívánok mindannyiotoknak, áldott, reményteli, békés Húsvétot! Isten áldja meg családjainkat.

Szeretettel:

Bartalné Veronka

Kalocsa, 2020. március 31.