2019 novemberi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Ahogy a találkozó alkalmával szóban már bejelentettük Nektek, ezúton is tudatjuk, hogy közösségünk világi vezetője, Bartal Józsefné Veronka 27 évi szolgálat után a korára hivatkozva jelezte, hogy leköszön vezetői tisztségéből. Bizonyára emlékeztek rá, hogy Veronka az augusztusi találkozónk alkalmával megköszönte a Mindenható Istennek a sok kegyelmet, az édesanya társaknak pedig a sok támogatást.

A kánonjog lehetővé teszi a tisztség egy évvel történő meghosszabbítását olyan alkalommal, amikor még nem történt meg az új vezető megválasztása, így közösségünk is él ezen lehetőséggel.

Az elkövetkezendő egy évben a lelki vezető és a vezetőségi tagok közösen próbálják megkeresni azt az édesanyát, aki méltó lehet ennek a szolgálatnak a betöltésére. Külön kérem, hogy imáitokban és közösségi imaóráitok alkalmával szerepeljen a szándékaitok között az alkalmas világi vezető megtalálása. Legyen velünk a Szentlélek az ő bölcsességével és tisztánlátásával, Mária, Jézus anyja, valamint közösségünk védőszentje Szent Mónika.

Ezúton kérlek Benneteket, hogy a közelgő Krisztus Király előestéjén (2019. november 23., szombaton) csatlakozzatok a meghirdetett világméretű Szentségimádáshoz, amelyben elsősorban azért imádkozunk, hogy az egyre közelgő Eucharisztikus Kongresszus lelkiekben megújítsa közösségeinket.

Az adventi időszakra pedig járjon át mindannyiunkat a készület és a várakozás lelkülete, hogy a karácsonyhoz érkezve felkészülten, nyitott szívvel és örömmel tudjuk fogadni a Gyermek születését.

Jelen körlevéllel az alábbi édesapákért szóló imádságot is küldjük szeretettel:

Mennyei Atyánk! Te vagy minden ember irgalmas, szerető Atyja. Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé.

Hálát adunk minden fáradozásukért és szeretetükért. Segítsd Urunk az édesapákat! Adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te Forrásodból merítve tudjanak mindig örömet vinni családjuk életébe! 

Adj nekik hűséges szívet, hogy egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket. Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és gyermekeik tiszteletét, szeretetét. 

Adj nekik bölcsességet és türelmet, hogy gyermekeikre kellő időt szenteljenek. Add, hogy tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel és becsületességükkel példaképek lehessenek gyermekeik számára. 

Adj nekik kitartást a munkában, nagylelkűséget a közösségért végzett szolgálatokban. Adj bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben.

Szent József, a Szent Család hűséges őre, légy oltalmazója az édesapáknak! Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat, segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erőforrásai lehessenek. Ámen.

Szeretettel és imával:

Kürtösi Krisztián atya

Kelt: 2019. november 10.


Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Nagy szeretettel és hálás szívvel köszöntelek benneteket és számolok be Közösségünk nyári történéseiről.

2019. augusztus 24-én a Szent Mónika Közösségek országos találkozóján, Budapesten a Rózsák terén álló Szent Erzsébet templomban ismét sikerült megtölteni és közel ezer édesanyával beimádkozni ezt a hatalmas templomot, ahogy már sok templom közül jó néhányat az elmúlt években. Nagyon köszönöm mindazon budapesti édesanyának, illetve férfi segítőknek, akik szolgálatukkal segítették szebbé tenni ezt a lelki napot. Köszönjük Varga Zoltán plébános atyának a kedves fogadtatást, közreműködését és támogatását.

A napot szokásunkhoz híven a Szűzanya köszöntésével, az örvendetes rózsafüzérrel kezdtük. A templom története után családi tanúságtétellel gazdagítottak bennünket Hódmezővásárhelyről a 9 gyermekes Szabó Feri és Enikő, hogyan valósul meg náluk a napi ima egy-egy könyörgésének meghallgattatása. Ezután Kürtösi Krisztián atya tanítását hallgattuk, melyben a rózsafüzér imára buzdított bennünket. „A rózsafüzér a Szentlélek imája, mert minél nyitottabb szívvel imádkozzuk, annál jobban átjár bennünket a kegyelem. Minden Üdvözlégy imában a Szűzanya ölébe helyezzük az életünket, örömeinket s nem utolsó sorban a keresztjeinket, ahogy Fiának testét a keresztről levéve is a Szűzanya ölébe helyezték.” Szentségimádással fejeztük be délelőtti együttlétünket.

A déli kötetlen beszélgetés, ételeink elfogyasztása után a hitoktatók zenei műsorral kedveskedtek nekünk. A váci püspökszentelés miatt délután 2-re érkezett közénk Mohos Gábor püspök atya, hogy bemutassa hálaadó szentmisénket. Nagy örömmel hallgattuk köszöntő szavait a szentmise elején és örültünk, hogy az édesanyja is ott volt köztünk. A püspök atya az evangéliumhoz kapcsolódó gondolatai után Szent Mónikáról emlékezett meg, közelgő ünnepe alkalmából:

„Szent Mónika a hitnek a példaképe, a hitnek a sziklája, mert kételkedés nélkül hitt abban, hogy Isten jóságos és meghallgatja az Ő imáit. De hitt abban is, hogy Isten Irgalmas és megbocsátja az Ő fiának, Ágostonnak a fiatalkori bűneit. Az évekig tartó ima közben egyre jobban elmélyült az Istennel való kapcsolata. Tudjunk, akarjunk mi is ilyen mély hittel ráhagyatkozni Istenre. Merjük kérni imáinkban a ránk bízott lelkek üdvösségét. Az édesanyák példaképe Szent Mónika, az Ő példaképe pedig a Szűzanya volt, aki mindannyiunk édesanyja. Kérjük bátran a Szűzanya közbenjárását családjainkra, szeretteink üdvösségéért.”

Feltöltődve az átimádkozott nap eseményeitől térhettünk haza otthonainkba. A Szentmise végén hallhattuk a meghívást, amit máris továbbítok felétek:

2020. május 30-án nagy szeretettel hívnak bennünket Kiskunmajsára a Kisboldogasszony templomba, ahol házigazdánk Kosik Sándor esperes-plébános úr vár bennünket. 9 órától szokásunkhoz híven átelmélkedjük a Dicsőséges rózsafüzért, hiszen pünkösd vigíliájának napját töltjük együtt ezen a találkozónkon. Itt is bemutatják nekünk templomuk, városuk történetét és tanúságtételt is hallhatunk. A 11 órakor kezdődő hálaadó szentmisénk bemutatására Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek metropolita érkezik közénk. Ételeink elfogyasztása mellé nagyon nagy szeretettel készülődnek a kiskunmajsai és környékbeli csoportok a templomkert árnyas fái alatt. A délutánt zenei meglepetéssel kezdjük, majd Kürtösi Krisztián atya, lelki vezetőnk tanítását hallgatjuk és Szentségimádással zárjuk találkozónkat 15 órakor.

A buszmegálló a templom előtt van, a vonattal érkezőket gépkocsik várják az állomáson, hogy a templomhoz szállítsák.

Kérdéseitekkel hívjátok Kiskunmajsán Évit, ha szállást kértek a kollégiumban, Teleki Andrást. Telefonos elérhetőségeiket e-mailben kérhetitek tőlem. Mindenkit nagy szeretettel várnak a majsai édesanyák és most különösen is lehetőségük van a helyszín közelsége miatt a délvidéki csoportoknak, hogy végre eljöjjenek közénk.

Levelem végén még szeretném megírni azoknak a társaimnak, akik nem voltak velünk a Rózsák terén, amit ott elmondtam. Életem nagyon fontos része lett 27 év óta ez a gyermekeinkért imádkozó Közösség és a veletek való kapcsolattartás, de úgy érzem felelősséggel nem vállalhattam már újra el az 5 éves megbízatást. Nagyon lelkes, jó csoportvezetőket ismertem meg köztetek, tehát hiszem, hogy a Szentlélek irányítani fogja az utódom kiválasztását és munkáját. Én imáimmal és tapasztalataimmal segítem, amíg csak élek.

A májusi találkozás reményében búcsúzom. Isten áldja meg családjainkat!

Bartalné Veronka

Kelt: 2019. november 10.