2018 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

A májusi találkozónk alkalmával újabb lehetőségünk volt arra, hogy közösségeink „egy szívvel-lélekkel” imádkozzanak, amint az apostolok tették az első pünkösd alkalmával. A közös rózsafüzér imádságon túl, a szentmise áldozat és a Szentségimádás, valamint a tanúságtételek is erősítették bennünk azt a vágyat, hogy a pünkösd eseménye, a mi személyes életünkbe is hozza el a Szentlélek ajándékait.

Ezúton is köszönöm, hogy a bátaszéki találkozónk alkalmával ily szép számban voltunk újra együtt, hogy imádságban együtt kérjük családjainkra a Gondviselő áldását. Hálás vagyok azokért az áldozatokért és szolgálatokért is, amit a bátaszéki édesanyák és testvérek hoztak, hogy ez a találkozó méltó módon kerüljön megrendezésre.

Ne feledjük el, hogy a Közösségünkhöz való tartozás nem csupán arról szól, hogy részt veszünk a találkozókon, vagy a következő találkozóra készülünk! Minden Szent Mónika édesanyák közösségnek és tagjának feladata, hogy az együtt megélt lelki élményeket családjában, plébániáján továbbadja, és a hétköznapokban megélje. A közösség építése és az imádság a legfontosabb feladatunk az elkövetkező időszakban. Szükséges a meglévő tagok megerősítése, valamint ugyanilyen fontos új és fiatal tagok meghívása az imádságos együttlétre.

Kedves Édesanyák! Újra és újra tanulnunk kell, hogy helyesen imádkozzunk és imádjuk a Szentháromságos egy Istent. Hol tanulhatjuk meg legjobban? Az Úr eucharisztikus jelenlétében! Jézus jelenléte az Oltáriszentségben páratlan. A katekizmusban erre vonatkozó tanításában ezt olvashatjuk: „Krisztus jelenlétének módja az eucharisztikus színek alatt egyedülálló. És e jelenlét emeli az Eucharisztiát az összes szentség fölé, úgyhogy az Eucharisztia "a lelki élet beteljesedése és az összes szentség célja". Az Eucharisztia legszentebb szentségében "a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére, emberi lelkével és istenségével együtt, azaz az egész Krisztus igazán, valóságosan és lényegileg van jelen". (…) Benne ugyanis az egész és teljes Krisztus, az Isten és ember van jelen." (vö. KEK 1374)

Kedves Édesanyák! Kérlek benneteket, hogy közösségileg és egyénileg is gyakran időzettek az Oltáriszentség előtt. Közös imaóráitokból az Oltáriszentség imádása soha ne maradjon el, hisz olyan kápolnában vagy templomban végzitek, ahol az Eucharisztiát őrzik! Az imaóra mindig az Oltáriszentség köszöntésével kezdődjék, hogy meg ne feledkezünk, kinek a nevében jövünk össze és ki a középpontja az imaóránknak: Az Úr! Ha ebben a tudatban és lelkületben kezdjük és tartjuk meg imaóráinkat biztosak lehetünk abban, hogy imádságaink lelki gyümölcsöket teremnek. Azt se feledjük el, „az Egyház – ahogy Szent II. János Pál tanítja – az Eucharisztiából él.” A Szent Mónika édesanyák közössége - az Egyház tagjaiként – ugyanúgy csak akkor él és virágzik tovább, ha az Eucharisztia „forrása és csúcsa” lesz! Adja a Jó Isten, hogy ez így legyen!

Egy kedves imádsággal köszönök el Tőletek, amit már hosszú ideje imádkozom és imádkozzuk a plébániai közösséggel is az Oltáriszentség előtt:

„Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlevő isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus! Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene; akit az angyalok – mint odafenn az egekben – úgy imádnak az Oltáriszentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen”

Szeretettel és imával:

Kürtösi Krisztián atya

Kelt: Bátaszék, 2018.07.04.


Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Könyörögjünk közösen: "Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint!"

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Jézus Szívének hónapjában!

Akiknek van számítógépük, azok már kaptak híreket és sok képet a Bátaszéki találkozónkról, de akik csak postán tartják a kapcsolatot, azok most már várják a beszámolót. Hálát adok, hogy olyan nagy létszámmal jutottunk el a hatalmas templomba, meg is töltöttük, több mint 900-an. Nagyon örültünk, hogy a délvidéki édesanyák is vállalták a fárasztó utat és Kelebiáról, Szabadkáról eljöttek. Meghívást kaptunk, hogy augusztus 5-én mi is látogassunk el az Ő találkozójukra Szabadkára. Itt is, mint Döbröközben, Krisztián atya volt a házigazdánk. Fel is készült az egész város az eseményre, megnyitották a középületeket, hogy mindenben kényelmünk legyen, de a lelki felkészülést is érezhettük. Köztünk lehetett Bátáról a Szent Vér ereklye és szép vetítéssel összehangolt előadást hallhattunk Sümegi József diakónus úrtól a templom múltjáról és jelenéről. Az oltárképen ott volt köztünk a mennyekbe felvett Szűzanya, és rózsafüzérünkben kérhettük közbenjárását a távollevőkért, betegekért, papjainkért, családjainkért, hazánkért. A 11 órás hálaadó misénket Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr mutatta be, és megtelt a szentély a sok vendég pappal, ministránssal. 5 helyen gyónhattunk, miközben megteltek a kosarak kéréseinkkel, és mindenben nagyon aktív részvétellel segítettetek egész nap. Köszönjük szépen az adományaitokat is, mert erre nagy szükség van egész évi kiadásainkhoz. Püspök atya szentbeszédében kifejtette, mit jelent az anyai hivatás. Ahogy az anya mindig egységben marad gyermekével, úgy Isten ezt természetfeletti módon jeleníti meg. Belőle élünk, beléje oltódunk a keresztség által. Ebben a gondolkodásban benne van a Szentlélek működése. Amikor az édesanya imádkozik, Istenhez fordul a fájdalmak hordozásában. Tőle kapja küldetését. Úgy kell szeretni, megbocsátani, a jövőre gondolni, ahogy Jézus tette. A gyermek azt kéri: legyél jelen, hallgass meg, figyelj rám, legyek fontos számodra! Ha ezeket megkapja, akkor tud Istenre tekinteni.

Örülünk, hogy több média jelen volt, és a Bónum TV több alkalommal is közvetítette a teljes Szentmisénket. Gyönyörű időt kaptunk ajándékba, jó volt a nagy lakodalmi sátorban elfogyasztani étkeinket és a sok finomságot, amit az ottani szorgos édesanyák készítettek. Köszönünk szépen mindent, amit tettek értünk! A templomba visszatérve kedves gyereksereg fogadott bennünket, szép énekeikkel, zenéjükkel, verseikkel ajándékozva meg bennünket, majd a kórusról felcsendült Illés Teréz művésznő csodálatos hangja. Ilyenkor gyógyulnak lelki sebeink, és egy napra elfelejtjük gondjainkat, amikről páran beszámoltak a tanúságtételeknél. Ez az idő nagyon értékes része lehetne a napunknak, és sokan meríthetnének erőt mások megtapasztalásából, ima meghallgatásából, csoportjaik örömeiből, küzdelmeiből. Nagyon jó lenne, ha ezt szent szolgálatnak éreznénk, és minél többen jeleznétek már előre is miről szeretnétek szólni, vagy valamiért imát kértek. Nem baj, ha kis jegyzettel készültök, vagy a csoportvezető tudván az esetekről besegít. Ezt azért írtam meg, mert negatív észrevételek jöttek lelki napunk ezen részről. Tudom, megértitek.

Persze minden feledésbe merült, amikor közénk jött Krisztián atya és hallgathattuk az Oltáriszentségről szóló elmélkedését. Eközben negyven gyertyát gyújtottunk meg és kört alkotva az édesanyák fénybe vonták 40 éves lelki vezetőnket. Előadását olvashatjátok a körlevél első oldalán. Ment az ünneplés, énekelés és köszöntés virággal és emlékkönyvvel, amit napközben minden résztvevő aláírt. Isten éltesse Krisztián atyát! A Szentségimádással méltóképpen fejeződött be találkozónk.

Elhangzott a meghívás, hogy találkozzunk szeptember 1-én a Gazdagréti Szent angyalok templomban (XI. kerület Gazdagréti út 14.). Házigazdánk Dr. Szederkényi Károly c. prépost, esperes lesz és az ottani lelkes édesanyák. A program 9-kor köszöntés, majd örvendetes rózsafüzér elmélkedéssel, énekekkel. 10-kor Károly atya ismerteti ennek a rendkívül megdöbbentő formájú és díszítésű templom megépítését és más értékeket, amit csak itt láthatunk. A 11 órai hálaadó szentmisénket Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát úr mutatja be. A vendég papok kérjük hozzanak ruhát. Az agapén saját étkeinket fogjuk elfogyasztani, majd visszamegyünk a templomba, hogy meghallgassuk a zenei ajándékot. Krisztián atya tanítását hallgathatjuk ezután és reménykedem, majd nagyon értékes tanúságtételeiteket, amiket szívünkbe fogadunk, hogy emlékezzünk egymásra. Szentségimádás, áldás után befejeződik a találkozónk. A templom nagyon tágas, de kevés az ülőhely, kérjük hozzatok zarándokszéket.

Ha bármilyen kérdésetek van, hívjátok Gittát vagy Erikát. Telefonszámukat az emailben és a papíron kiküldött levélben megtaláljátok. A 4-es metróval a Kelenföldi pályaudvarig, majd a 153-as vagy 154-es busszal a Gazdagréti tér irányába a Szent Angyalok megállóig közlekedjetek. A busz és gépkocsivezetők be fogják táplálni a pontos címet. Van sok parkírozó hely a templom közelében.

Isten áldja meg családjainkat! A szeptemberi találkozás reményében szeretettel:

Bartalné Veronka

Kelt: Kalocsa, 2018.06.12.


A SZENT ANGYALOK-TEMPLOM MEGKÖZELÍTÉSE:

A Szent Angyalok-templom pontos címe: Budapest, XI. kerület Gazdagréti út 14.

Weboldal: http://szentangyalok.hu. Telefon:06-1-707-1111, vagy 06-1-707-7700. E-mail: info@szentangyalok.hu

A templom megközelítése:

Gyalogosan:

A Gazdagréti téri autóbusz végállomástól 5-10 perc séta a Gazdagréti úton, a Szent Angyalok-templomig.

Tömegközlekedéssel:

Újbuda-központtól (XI. kerület, Október huszonharmadika utca): 154-es autóbusszal a Szent Angyalok-templom megállóig. (Gazdagréti tér végállomás irányába)

Újpalota, Nyírpalota úti végállomástól: 8E jelzésű autóbusszal a Gazdagréti téri autóbusz végállomásig, onnan gyalog, vagy átszállással a 153-as, vagy a 154-es autóbusszal a Szent Angyalok-templom megállóig

Budapest II. kerület Széll Kálmán tértől: 139-es autóbusszal a Gazdagréti téri autóbusz végállomásig, onnan gyalog, vagy átszállással a Gazdagréti téri autóbusz végállomástól a 153-as, vagy a 154-es autóbusszal a Szent Angyalok-templom megállóig

Keleti pályaudvartól: 4-es metróval a Kelenföld vasútállomás végállomásig, onnan átszállással a 153-as, vagy 154-es autóbusszal a Gazdagréti tér irányába, a Szent Angyalok-templom megállóig

4-es Metró Kelenföld vasútállomás végállomástól: 153-as, vagy 154-es autóbusszal a Gazdagréti tér irányába, a Szent Angyalok-templom megállóig

Budapest I. kerület Déli pályaudvartól: 139-es autóbusszal a Gazdagréti téri autóbusz végállomásig, onnan gyalog, vagy átszállással a Gazdagréti téri végállomástól a 153-as, vagy a 154-es autóbusszal a Szent Angyalok-templom megállóig

 

METRÓ CSATLAKOZÁSOK: 3-as metró Kőbánya - Kispest végállomástól (Népliget érintésével) a Kálvin térig, ott átszállással a 4-es metróra a Kelenföld vasútállomás végállomásig, s onnan átszállással a 153, vagy a 154-es autóbusszal (Gazdagréti tér irányába), a Szent Angyalok-templom megállóig.

 

Személy-gépkocsival:

A plébánia GPS koordinátái: N 47° 28' 7.4", E 18° 59' 44.1"

Térkép a templom honlapján található: https://szentangyalok.hu/site/elerhetoseg