2018 februári körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Az idei év első levele közvetlenül a nagyböjt kezdetére érkezik hozzátok. Ebben a kis összeállításban szeretnék segítséget nyújtani az Eucharisztia iránti szeretetetek elmélyítéséhez. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az Oltáriszentséget még inkább megismerjük és megszeressük hogy így készüljünk az Eucharisztikus kongresszusra.

1.         A katolikus Egyház mindig és kizárólag imádkozó közösség volt, miként Jézus is kijelentette Jákob kútjánál: „Az Atya igaz imádókat keres magának” (Jn 4,23). Az egyházi élet középpontja a köztünk élő Jézus az Oltáriszentségben. Minden ezért van az Egyházban. Ezért díszesek a templomaink, ezért olyan gyönyörűek a szertartásaink, mert köztünk él Jézus. Minket lát, minket hall, minket figyel. A mi templomunk sohasem üres. Mindig van benne Valaki.

            Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Oltáriszentség nemcsak áldozat (szentmise), nemcsak lelket erősítő eledel, táplálék (szentáldozás), hanem állandó imádást kívánó, s igénylő Szentség is: Oltáriszentség.

            A kereszténység sohasem elégedett meg az Oltáriszentség elhelyezésével, mindig díszesebb helyett keresett neki. A keleti egyház éppen úgy, mint a nyugati. Így jöttek létre a mind díszesebb cibóriumok, pasztofóriumok, tabernákulumok. Nem is elégedett meg a hívő nép azzal, hogy csak a szentmise idején láthassa az Urat. Máskor is eléje akart menni: imádni, imádkozni, hódolni és kérni. Így jöttek létre a különböző ájtatosságok, szentségimádások, örökimádó szerzetesek, egyesületek.

            A nagy szentek Keleten is, Nyugaton is mindig nagy szentségimádók voltak.

2.         A kereszténység nagy eukarisztikus reneszánszát a Tridenti Zsinat indította el, s a vele egykorú szentek egész sora: Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp, Borromai Szent Károly. Kempis Tamás a hitújítás előtt száz évvel ajánlotta a keresztény világiaknak és papoknak Krisztus követését, amelyben megható párbeszéd van az Oltáriszentséggel, tele melegséggel és közvetlenséggel. A modern szentek egytől egyig nagy ima-emberek és nagy szentségimádók voltak. Vianney Szent János, az imádkozó falusi plébános, aki 41 évig volt egy faluban, s naponta 16 órán át gyóntatott, évente százezer látogatót, tanácskérőt fogadott. Ugyanilyenek Don Bosco Szent János, Lisieux-i Szent Teréz, Charles Foucaud, X. Szent Pius pápa, és Szent II. János Pál pápa az Oltáriszentség pápája a mi korunkban.

            Nálunk magyaroknál ismeretes Szent István királyunk, Szent Imre, Szent Margit szentségimádása. Geszták, krónikák külön feljegyezték, Szent Imre így ajánlotta fel tisztaságát, István király is így ajánlotta országunkat a Boldogasszonynak. Nem vagyunk hát elődök nélküli utódok. Magyar szentjeink és népünk már akkor Oltáriszentség-imádó volt, amikor ez Nyugaton még nem is volt általános szokás.

VI. Pál pápa elvi útmutatást ad 1973-ban az Oltáriszentség tiszteletével kapcsolatban.

            Így szól: „Az Eukarisztia szentségében egész sajátos módon jelen van az egész és teljes Krisztus, mint Isten és ember, lényegileg és maradandóan.”

            „ Senkinek sem szabad tehát kétségbe vonnia, hogy a katolikus egyház töretlen hagyománya szerint minden keresztény hívő tartozik megadni ennek a szentségnek azt az imádó tiszteletet, amely egyedül az igaz Istennek jár.”

            Azokban a templomokban, ahol az Oltáriszentséget állandó jelleggel őrzik, ajánlatos, hogy minden évben legyen egy hosszabb ideig tartó ünnepélyes szentségkitétel, hogy a helyi közösség e szent titkot mélyebben átelmélkedje, és imádja.

„Az imádkozó ember csupa méltóság. Alázatosságában is csupa méltóság az ember, aki Istennel beszél, királyi méltóság a porban is.” (Gárdonyi Géza)

dr. Bánk József SZENTSÉGIMÁDÁS c. összeállítás bevezetőjének  alapján

 

Ne feledjétek, május 19-én Bátaszéken várunk Benneteket a következő országos találkozónkra!

Imával küldöm áldásomat:

Kürtösi Krisztián atya

Kelt: Bátaszék, 2018.02.04.


Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Hálát adva az elmúlt jubileumi évünkért, szeretettel köszöntelek benneteket és kérem Isten áldását a következő 25 évünkre is. Nagyon köszönöm a sok szép üdvözletet, jókívánságot, határon innen és túlról. Nagy örömmel küldtem el azoknak a Hálaadó könyvünket, akik nem lehettek velünk a Mátyás templomban. Van még pár db, ha valaki nem jutott hozzá, írjon. Szándékunk van második kiadást kérni a májusi találkozóra.

Az utolsó körlevél óta történt események röviden: Keszthelyi Ilonka néni, akit Szombathelyen ünnepeltünk, mert ő volt a Kiskunhalasi csoport vezetője 25 évvel ezelőtt, eltávozott közülünk az égi hazába. Meglátogattuk a jánoshalmi édesanyákat, ahol nagyon meghitt együttlétben volt részünk. Praktikus kis imagyűjteményt készítettek, hogy összejöveteleiken ez segítse őket, látogatják az öregeket, gyermekeket. Krisztián atya megint megtartotta adventi lelkigyakorlatát a Pécsi Piusz templom csoportjánál, ahova meghívta Xénia a környező édesanyákat is.

Hamarosan meglátogatjuk a kazármislenyi és pilisborosjenői édesanyákat is, mert már régóta várnak ránk. Amint tudjátok, megújult a honlapunk, tehát ahogy a könyvben is olvastatok jó pár tanúságtételt a csoportok életéről, szeretettel várjuk beszámolóitokat, hogy a honlapon megoszthassuk másokkal is, akár imakérés, akár hálaadás ad okot, mint pl. a rég várt kisbabák megszületése. Örömmel olvasok az új csoportokról, mert olyan lelkesen küldik a híreket tartalmas összejöveteleikről pl. Simontornyáról Zsuzsa és Bp. XI. kerület Gazdagrétről Erika, ahol máris megszületett az elhatározás, hogy augusztus végén náluk a Szt. Angyalok templomban legyen megtartva a találkozónk. Köszönjük a meghívást!

Szeretnélek valamire emlékeztetni benneteket (addig már nem lesz több körlevél) egy nagyon fontos eseményre hazánkban. Köztársasági Elnökünk kitűzte a szavazás időpontját, április 8-ra. Talán nem véletlen, hogy ez a nap az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. Hiszem, hogy Közösségünk minden tagjának családjaitokkal együtt nem közömbös hazánk sorsa, amit szavazatunk mellé imáinkkal is támogatni kell. Határozzuk el, hogy mindannyian elimádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét és Szentmisénket is felajánljuk Hazánkért!

Az őszi körlevélben még május 12 e volt közölve, de Udvardy püspök úr kérésére május 19–én, szombaton találkozunk Bátaszéken a Nagyboldogasszony templomban reggel 9-től 16 óráig. Szentháromság tér 5. Lelki vezetőnk Kürtösi Krisztián atya köszönt bennünket, hiszen itt Ő a plébános. A köszöntés után Sümegi József mutatja be templomukat majd köszöntjük a Szűzanyát átelmélkedve a dicsőséges rózsafüzért. 11 órakor mutatja be Udvardy György pécsi megyéspüspök úr a hálaadó szentmisénket.

Mise után elfogyasztjuk az otthonról hozott ételeinket. Délután kedveskednek nekünk egy kis műsorral a hittanos gyermekek, majd Illés Teréz énekművésznő műsorát hallgathatjuk.

Krisztián atya tanításával folytatjuk összejövetelünket, ezután tanúságtételeiteket hallgatjuk meg és Szentségimádással, áldással zárjuk találkozónkat 16 órakor.

Bátaszék mindenhonnan nagyon könnyen elérhető tömegközlekedéssel is, ha több napra szeretnétek maradni, van bőven szálláslehetőség. http:www bataszek.hu/szallasok. Kérdéseitekkel forduljatok Madzkovics Évihez (telefonszáma a email-ben küldött hírlevélben megtalálható).

Nagyon nagy szeretettel várnak bennünket a határon túli édesanyákat is, akik most viszonozhatják látogatásunkat. Készüljünk szívvel, lélekkel, imával!

Sajnos sok hír érkezik betegségről, vagy más próbatételekről, ezért is kell, hogy egy napot szeretetben átimádkozzunk.

Isten áldja meg családjainkat! A májusi találkozás reményében szeretettel:

Bartalné Veronka

Kelt: Kalocsa, 2018.01.21.