2017 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Szívemben nagy hálával és örömmel köszönöm Nektek a május 20-i szombathelyi találkozón együtt megélt pillanatokat. Külön köszönöm Császár István egyházmegyei kormányzó úr és a szombathelyi édesanyák közreműködését, de azokra is nagy szeretettel gondolok, akik az ország legtávolabbi pontjairól is eljöttek Szombathelyre, erre a szép imádságos napra.

Ismét kérlek és buzdítalak Benneteket, hogy imádságos lelkülettel készüljünk a jubileumi nagy találkozónkra, melyet Főtisztelendő Dr. Erdő Péter bíboros úr fog celebrálni Budapesten, a Mátyás templomban.

Ebben a jubileumi esztendőben külön imádkozom azért, hogy közösségünk mindennapi imái olyan őszinték és kitartóak legyenek, amely átformálja életünket, családjaink, közösségeink és egész hazánk életét.

Legyen erős a hitetek és akkor képesek leszünk hegyeket mozgatni! Ha reményünk is van, állhatatosak leszünk, hogy kitartsunk és küzdjünk az imában. Ha szeretet és alázat is van bennünk, akkor még inkább tudunk imádkozni azokért is, akik megbántanak bennünket.

A felajánlásnak hatalmas ereje van. Ne feledjétek minden nap – különösen a sötét nehéz napokban – felajánlani minden imátokat, fáradozásotokat, nehézségeiteket!

Vegyetek észre minden apró ajándékot! Merjetek örülni, mert öröm nélkül nem lesz hála és így békesség sem a szívetekben. Békesség nélkül pedig nem tudtok önzetlenül imádkozni.

Kiváltképp kérlek, hogy különösen törekedjetek példamutató keresztény édesanyává válni, hogy hitetek és alázatos ragaszkodásotok átsugározzon gyermekeitekre, unokáitokra!

Legyen bizalom és remény a szívetekben, hogy imáitok meghallgatásra találnak!

Imádságos szeretettel:

Kürtösi Krisztián atya

Kelt: Bátaszék, 2017.06.09.


Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Szeretettel köszöntelek benneteket, és próbálok beszámolni az elmúlt időszak történéseiről. Természetesen a legfontosabb érzés a hála, amely betölti szívünket jubileumi évünkben, mivel 25 éve indult el hazánkban a Szent Mónika Közösség. Január óta többen részt vettetek a Krisztin atya által szervezett „Szent Pio atya nyomában” zarándoklaton, ahol a rengeteg szép élmény mellett sem maradhatott el a napi imánk közös végzése. Üdvözlöm azokat az új társainkat, akikhez most jut el először körlevelünk, mert hála Istennek sokan csatlakoztak hozzánk, főleg a szombathelyi találkozó hatására.

Szinte hihetetlen számomra, hogy ezt a hatalmas Székesegyházat a nagy távolság ellenére meg tudtuk tölteni. Most mutatkozott meg igazán az egymás és a közös ima iránti szeretetünk, mert itt összefogásra és áldozat vállalásra volt szükség. Bár Szombathelyen nem működött eddig közösség, ennek ellenére rendkívül jól előkészített napot élhettünk át. Nagy köszönet illeti meg Császár István kormányzó urat, a Szertartó urat és mindenkit, aki végezte a feladatát veletek együtt. Bár az Új Emberből, a Keresztény Életből és a TV, illetve rádióinterjúkból sok mindent megtudtatok, de én úgy érzem, hogy mi kaptuk a legtöbb kegyelmet, akik itt együtt lehettünk. Kiss Rigó László püspök atya, az anyák kitartó imáját méltató szavai, valamint Kormányzó úr mindenre kiterjedő tájékoztatása a város, illetve a templom történelmi eseményeiről, betöltötték a szívünket. Azt gondolom, hogy igazán méltó helyszín volt hálaadó évünk vidéki találkozójához. A Szentmise végén nemcsak a Lelkipásztoroknak köszöntük meg a szolgálatát, hanem rendhagyó módon egy közénk eljött régi-régi csoportvezető édesanya társunknak, a 97 éves Ilonkának is, aki valamikor a kiskunhalasi édesanyákat fogta össze, amíg pár éve el nem került Kőszegre. A hála virágai nemcsak neki szóltak, hanem mindannyiótoknak, akik csatlakoztatok Közösségünkhöz és apostolkodásotokkal gyarapítjátok. A délutáni programból nem feledjük a kedves ifjúsági zenekar szép énekeit, elmélkedéseit és imáit. Köszönjük szépen és legyenek hírvivőink családjaikban. Krisztián atya megelőlegezte nekünk a Pünkösdöt, amikor biztatott bennünket, hogy éljünk az erő, az öröm, a szeretet, békesség, hűség, türelem, lelki tisztaság és a szabadság ajándékaival. A tanúságtételeknél nagyon változatos eseményekről hallhattunk. Úgy érzem jobban meg mertek szólalni, ha a mikrofon megy közétek, de még mindig sokan magukba zárták gondolataikat. Emlékeztünk a Tóalmási csoportvezető Margitkára, aki már nem lehet köztünk. Sok betegség, kezdeményezés, imakérés és köszönet tört fel szívetekből. Az Oltáriszentség előtt aztán elcsendesedtünk és odatehettük minden fájdalmunkat, vágyunkat. Krisztián atya pedig helyettünk is elmondta drága Jézusunk iránti végtelen hálánkat és szeretetünket. Nagyon köszönöm mindenkinek a fáradtságot, a szolgálatot és az adományaitokat! Isten fizesse meg!

Köszönöm azoknak, akik könyvünk megjelenéséért fáradoznak. Bár emberileg lehetetlen a 25 év eseményeit és Róna Gábor atyánk emlékét teljesen megörökíteni, de a Szentlélek csodát tehet. Így örömmel vehetitek majd kezetekbe, boldogan mutathatjátok másoknak is, mert a miénk, mert rólunk szól és a családjainkért való összefogásról. Mérjétek fel az igényeiteket, hogy az otthoniaknak is vihessetek belőle, mert ezt üzletben nem lehet kapni, csak a találkozónkon.

Augusztus 26-án lesz a jubileumi hálaadó imanapunk a budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templomban (1014 Budapest Szentháromság tér 2.). Ez egy rendkívüli és csodálatos helyszín, ezért alkalmazkodnunk kell, bár a turisták elől elzárják a találkozónk idejére. Igyekezzetek, mert 9 órakor már Süllei László plébános atya, mint házigazdánk fog szólni hozzánk. Kevés időnk lesz a rózsafüzérre, de köszönteni szeretnénk Égi Édesanyánkat is. Dr. Erdő Péter Bíboros úr 10 órakor mutatja be Hálaadó Szentmisénket. Itt kivetítés nem lesz, ezért mindenki hozzon magával imalapot, éneklapot, a kitűzőiteket, zarándokszéket, ételt, italt és némi pénzt is, mert a templomon kívül mindenért fizetni kell. A délutáni programban szól hozzánk Krisztián atya és lesz zenei áhítat, tanúságtételeitek és Szentségimádás egészen délután fél 4-ig, amikor viszont át kell adnunk a templomot. Hiszem, hogy összefogással minden nagyon szép és emlékezetes lesz.

Megközelítés: Buszokkal, kocsikkal a Várfok utcán át be a várba, de ott parkolójegyet kell váltani. A másik megoldás, hogy az Országház utcán, a Szentháromság téren jobbra, a Palota utca elején meg lehet állni egy gyors kiszállás idejére. Itt lesznek mosdók is. A vonatról, buszról igyekezzetek a Szél Kálmán térre metróval eljutni és onnan villamossal a Várfok utcáig. A 16-os busz végállomása is ott van. Nagyon nagy szeretettel várjuk a határon túli édesanyákat is, hogy együtt imádkozhassunk egymásért!

Gyertek, ünnepeljük együtt közöségünk 25. és főpásztorunk 65. évét!

Isten áldja meg családjainkat!

Bartalné Veronka

Kelt: Kalocsa, 2017.06.08.