2017 januári körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Mindannyiunk nagy örömére szolgál, hogy beköszöntött az az esztendő, amelyben különös hálával kell tekintenünk a Mennyei Atya gondviselő jósága felé. Az idei évben fogjuk ünnepelni közösségünk megalakulásának 25 éves évfordulóját, így e kivételes esztendő kezdetén imádságos lelkülettel készülünk a jubileumi találkozóinkra.

Egyrészről hálát adunk a mindenható Istennek azért az ajándékért, melyet Róna Gábor atyán keresztül kaptak a magyar édesanyák.

Másrészről felidézzük magunkban, hogy az elmúlt időszakban mily sokszor megtapasztalhattuk Isten különleges gondoskodását és szeretetét, amelyet az édesanyák közbenjáró imáján keresztül nap, mint nap megmutatott számunkra. „Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt. 103:2) Ennek egyik bizonyítéka az a számtalan levél, amely közösségünk vezetőségéhez érkezett. Ezekben az írásokban is olvashattuk, hogy milyen jóságos és könyörületes a mi Mennyei Atyánk.

Ebben a jubileumi évben a két találkozó alkalmával szeretném megköszönni a Mindenható Istennek azt a sok-sok csendes és buzgó imádságot és áldozatot is, amit gyermekeitekért, családjaitokért felajánlottatok.

A köszönetadás mellett arra is hívlak benneteket, hogy újítsátok meg ígéreteiteket, miszerint imával és áldozattal továbbra is szolgáljátok gyermekeitek és családjaitok lelki megújulására.

Legyen bizalom és remény a szívetekben, hogy imáitok meghallgatásra találnak!

Imádságos szeretettel:

Kürtösi Krisztián atya

Kelt: Bátaszék, 2017.01.20.


Imádság

Mindenható Urunk! Fájdalommal összetört szívvel kiáltunk hozzád! Te minden döntésedet isteni, végtelen bölcsességeddel viszed végbe. Mi emberek, gyarló teremtményeid, sokszor értetlenül állunk a számunka fel nem fogható események láttán s tesszük fel a kérdést, miért kellett így történnie. Így vagyunk most is mikor fiatal életek szenvedését, halálát látjuk. Megrendülten állunk a szomorú tények hallatán s együtt gyászolunk a gyászolókkal, és sírunk a sírókkal, de tudjuk, hogy mindenben – ebben is – isteni gondviselésed misztériuma rejtezik. „Az én útjaim, nem a ti útjaitok és az én gondolataim nem a ti gondolataitok!” – olvassuk a Szentírásban. Valóban nem tudjuk, hogy ennek a tragédiának miért kellett bekövetkeznie, d hisszük hogy megkapjuk rá a választ. Addig is imáink kísérjék az áldozatokat. Imádkozunk az elhunyt fiatalok lelki üdvéért, s a többiek gyógyulásáért. Imáinkkal átöleljük az aggódó, gyászoló családtagokat, tanárokat, osztálytársakat, barátokat, s mindazokat, akik most vérző szívvel részesei e tragédiának. Mennyei Atyánk! „Legyen meg a Te akaratod…” Elfogadjuk, de kérünk légy támasza testvéreinknek és adj lelki erőt a fájdalmak elviseléséhez. Krisztus által, aki legyőzte a halált, él és uralkodik veled és Szentlelkeddel egységben mindörökké. Ámen. Miatyánk … Üdvözlégy …


Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

25 évvel ezelőtt kezdtünk közösen imádkozni gyermekeinkért. És szinte hihetetlen, hogy már nem tudjuk hány ezren vagyunk, akiknek ez nagyon fontos lett és egymásnak is fontosak lettünk. Szeretettel köszöntöm új tagjainkat, akik most kapják először körlevelünket, főleg a Budapest XVIII. kerületi Szt. Erzsébet plébánia csoportját.

Nagyon köszönöm mindenkinek, legfőképpen a Jóistennek, hogy adta nekünk Róna Gábor atyát, aki megalapította a közösséget, segített, bátorított bennünket körleveleivel, és halála után gondoskodott jó lelki vezetőről számunkra. Köszönöm Bíboros úrnak, hogy fontosak vagyunk neki, és igazi védnökként áll mögöttünk. Köszönöm a sok Főpásztornak és papjainknak, akik olyan értékessé tették nekünk a találkozóinkat. Köszönöm nektek drága társaim, hogy annyi erőfeszítést tettetek a sok-sok szervezéssel, vendéglátással, utazással a találkozókra és levélírással, melyben elmondtátok gondjaitokat, örömeiteket. Év elején mindenképpen hálát kell adni az elmúltakért, de hálát a jelenért és a jövőért is. Szokás mondani, hogy legbiztonságosabb a három lábú szék. Én ilyenen ülök: Isten, Család, Közösség. Tudom, közületek is nagyon sokan. Együtt éltünk át sok szépet, és megannyi fájdalmon segítettük át egymást. Nagy öröm volt szeptemberben Szegeden, októberben Hirden, Sombereken és Pécsett együtt imádkozni, hálát adni mindenért és mindenkiért.

Az idei évről nem tudhatjuk mit hoz, de máris készülhettek három nagyon különleges ajándékra, amiért persze mindig áldozatot is kell hozni, de nagyon sok kegyelemmel is jár.

Az első egy emlékkönyv. Köszönjük Krisztián atya gondolatát és Bíboros úr jóváhagyását, hogy jelenjen meg Róna Gábor atya életéről és közösségünk 25 évéről egy Emlékkönyv. Kérem imáitokat erre a szándékra, mert a birtokomban lévő dokumentumokat átküldve a szerkesztőségbe akár 10 kötet is készülhetne, de csak egy lehet. Azt mondják egy könyv kiadását két év munka előz meg. Nekünk jó lenne, ha már az idén kézbe vehetnénk. Istennél semmi nem lehetetlen! Két részből fog állni, az első felében az emlékek és a hála, a másik pedig egy kis ima és énekeskönyv, amit közösségünk tagjai számára készített Krisztián atya. Ez az első ajándék az idei évre, ami hatalmas öröm.

A második természetesen a május 20-i találkozónk. A helyszínt egy hete látogattuk meg Szombathelyen: Császár István egyházmegyei kormányzó és Ipacs Bence püspöki szertartó úrral megtekintettük a székesegyházat, mely minden szépségével, tárt kapuval vár bennünket. Hálaadó szentmisénket dr. Kiss Rigó László megyéspüspök úr mutatja be, pedig Szeged-Szombathely nem kis távolság. Erre kérlek benneteket is, mert ennyi év után ezt a zarándoklatot misszióként kell megtennünk, ugyanis ebben az egyházmegyében csatlakoztak hozzánk legkevesebben. Olyan fényt kell árasztanunk, amely kisugározza összefogásunk fontosságát minden ottani édesanya szívébe. Eszter és Anita férjeikkel, mint fiatal házaspárok imádkoztak közösségünkben, most szeretettel várnak ránk. Ágota édesanyja imalapját megörökölve csatlakozott hozzánk, tehát menjünk örömmel meghívásukra! Szokásainkhoz híven 9-től 16 óráig leszünk együtt, Rózsafüzér elmélkedésével. Utána István atyát hallgathatjuk, majd 11 órakor szentmise. Ezt követően az otthonról hozott ételeket fogyasztjuk el a székesegyház gyönyörű környezetében. Kinyitja ebédlőjét a volt szeminárium épülete, amely jelenleg Brenner János kollégium. A délutáni meglepetés a házigazdák ajándéka, majd Krisztián atyát és a ti tanúságtételeiteket hallgatjuk meg, végül Szentségimádással, májusi litániával áldással zárjuk együttlétünket. Ha szeretnétek szállást kérni valamely éjszakára, van lehetőség: 2000 Ft/éjszaka a Brenner János. kollégiumban (94/500-540) és a Pável Ágoston kollégiumban (94/313-59l) is. Kérlek ezt gyorsan jelezzétek, hogy még jusson hely. Hívhattok engem is: ... A székesegyház címe: Szily János u. 2. A buszállomástól 3 perc séta. Parkolóhely van a környéken.

Az év harmadik csodálatos ajándéka, hogy augusztus 26-án Budapesten a Mátyás templomban együtt ünnepelhetjük a mi 25. évünket Erdő Péter bíboros urunkkal 65. születésnapján. Szeretném, ha olyan örömmel fogadnátok a levelemben leírtakat, amilyen örömmel leírhattam hálámat. Megint van egy kérésem, hogy az országunk imatérképét rendezhessük: írjátok meg e-mail levelezőink, mely helységben éltek. Nagyon köszönöm!

A májusi találkozás reményében búcsúzom. Isten áldja meg családjainkat!

Bartalné Veronka

Kelt: Kalocsa, 2017.01.19.