2016 januári körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Róna Gábor atya halála óta most nyílik először alkalmam arra, hogy szertettel köszöntsek minden kedves Édesanyát és Nagymamát határon innen és túl. Szeretnék bekopogtatni egy-egy pillanatra a mindennapjaitokba, hogy imádságomról és barátságomról biztosítsalak benneteket és családjaitokat.

Különleges számunkra ez az első, levél útján való találkozás ebben az új esztendőben, hiszen a Gondviselés akarata szerint egy rendkívüli időnek, mégpedig az irgalmasság szentévének lehetünk a részesei.

Egyházunk ebben a szent időben meghív bennünket, hogy az evangéliumok által újra átgondoljuk, mit is jelent az irgalmasság megélése a saját életünkben. Ferenc pápa levelében ezt nyomatékosan ki is hangsúlyozza: mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy irgalmasságban éljünk, mert nekünk volt elsőként részünk abban, hogy irgalmasságot gyakoroltak irányunkban”.

Kedves Édesanyák és Nagymamák! Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy miért hív bennünket a Szentatya ismét és nyomatékosan az irgalmasság gyakorlására. Hiszen mi egyénileg és közösségeinkben is sokat imádkozunk, rendszeresen járunk szentmisére, számtalan jó elmélkedés és tanítás hallgatói és olvasói lehetünk, s úgy gondoljuk, hogy joggal érezhetjük magunkat az egyház aktív tagjainak. Hát akkor mégis mit tehetünk még többet? Hogyan is kezdjünk hozzá? Mit vár tőlünk Isten?

Először is tudatosítsuk magunkban, hogy Isten nem elvont és megvalósíthatatlan feladatokat vár el tőlünk, hanem nagyon is egyszerű és hétköznapi szolgálatokat. Ahhoz, hogy az Atya Irgalmas Arca tudjunk lenni, a béke emberének kell lennünk családunkban, közösségünkben és egyházközségünkben. Ne feledjük, hogy minden jócselekedetnek az alapja a béke. Béke, mely Isten ajándéka!

Békét kell teremteni saját magunkban, hogy a szeretet és az irgalom eszközei tudjunk lenni. Tartózkodnunk kell minden olyan beszédtől és cselekedettől, amely tönkretehet mindent, amely Isten és az ember irgalmas szeretetéből született vagy születhet. Ferenc pápa a szentévet meghirdető levelében határozottan felhívja figyelmünket arra, hogy éljük meg konkrétan az irgalmasság cselekedeteit:

  1. Ne bíráskodjunk, és ne ítélkezzünk, hanem bocsássunk meg és adakozzunk, maradjunk távol a „pletykáktól”, a „féltékenység és az irigység” által sugallt szavaktól. Vegyük észre a jót, ami minden személyben jelen van és váljunk a „megbocsátás eszközeivé”.
  2. „Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái felé, vigyünk vigaszt, irgalmasságot, szolidaritást és figyelmet mindazoknak, akik „a mai világban nélkülöznek és szenvednek (…)”
  3. Örömmel hajtsuk végre a testi és lelki irgalmasság műveit (…).”

A Szentatya szavai, amelyben a gyakorlati megvalósítás rejlik mindannyiunkhoz szólnak. Ferenc pápának az egyház tagjaihoz intézett gondolatait elsősorban tehát a saját családjainkban, közösségeinkben kell megvalósítanunk. Ha ezt gyakorlatban meg is tesszük, közösségeinket Isten új lendülettel fogja megajándékozni.

Szeretném kérni közösségünk minden tagját, hogy az irgalmasság évében még inkább törekedjünk a szeretetteljes közös imaalkalmak megteremtésére. A közösség tagjai az egyházközségek többi tagjával együtt imádkozzanak. Legyen az imádságunk mások számára is jel és bátorítás, hogy a ránk bízott családokért, gyermekekért, fiatalokért nem hiába imádkozunk.

A Szent Mónika Édesanyák imája mellett ne feledkezzünk meg a Szentmisén való rendszeres részvételről, az egyéni és közösségi Szentségimádásokról, és nem utolsósorban a rózsafüzér napi mondásáról. Ezek segítenek bennünket abban, hogy szolgálatunkat az Egyházban még mélyebben megéljük.

Kedves Édesanyák és Nagymamák! Legyetek családjaitokban a béke és az irgalmasság apostolai. Segítsétek elő imáitokkal és szolgálataitokkal Isten irgalmas szeretetét elsősorban családjaitokban, közösségeitekben és egyházközségeitekben.

Kérem a Szentlelket, hogy az irgalmasság évében tegyen minden édesanyát és nagymamát nyitottá, bátorrá, hogy az irgalmasság apostolai tudjanak lenni.

Szeretettel és imával:

Kürtösi Krisztián atya

Kelt: Döbrököz, 2016.01.15.


Drága Jó Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Az új év kezdetén szeretettel kívánom, hogy a karácsonyi öröm és fények ki ne aludjanak szívetekből. Kezdjük az évet reményteli szívvel, ha bármilyen nehéz körülmények között is lennénk. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok jókívánságaitokat, minden leveleteket, hívásotokat. Szomorú, ha valakinek egyedül kell lenni az ünnepekben, és mindig imádkozzunk a magányosokért, ha tehetjük, segítsük őket. Fájnak azok a levelek, ahol a címváltozásnál egy-egy idősek otthonába kell küldenem a levelet, hiszen annyira érthetetlen miért is képtelen egy-egy család akár gyermekeket elfogadni, akár idős, beteg szüleiért áldozatot hozni. Nem ítélkezem, mert nincs jogom, de sokat imádkozom erre a célra.

A múltkori levélben csak megemlítettem Kürtösi Krisztián atya nevét, amikor arról írtam, hogy egyhangúan megválasztottuk Róna Gábor atya utódjául. Most írok róla néhány sort.

1978. április 9-én született Pásztón. Nógrád megyében volt diák, majd a Pécsi Hittudományi Főiskolán tanult. 9 évig a Pálos Szerzetesrendben szolgált, majd a pécsi egyházmegyében világi papként Kakasdon, Máriagyűdön. Jelenleg Döbrököz és négy falu plébánosa. Mellette Dombóváron kórházlelkész. Ha visszaemlékeztek 2013-ban Döbröközben Ő volt a házigazdánk a találkozónkon. Az utóbbi 5 évben mindig elkísérte az édesanyákat, és gyóntatásával, szentségimádással segítette Gábor atyát és a résztvevőket.

Remélem sokan el tudtok jönni az idei programokra, hogy személyesen találkozhassatok vele.

Már február 9-én, kedden délután fél 5-kor is lesz egy alkalom a kecskeméti és környéki édesanyáknak, mert jubilálásukat ünnepelni elmegyünk Krisztián atyával a kecskeméti Nagytemplomba, ahol Jenei Gábor plébános atya meghívására szentségimádással, szentmisével adunk hálát Közösségünkért.

Amint már hírt kaptatok előző levelünkben, 2016. május 7-én, szombaton tartjuk országos találkozónkat Hódmezővásárhelyen a Szent István király templomban (Szent István tér 4.). 9 órakor köszönt bennünket Jakab Zoltán plébániai kormányzó, ottani házigazdánk, majd a dicsőséges rózsafűzért elmélkedjük át. Fél 11-kor Bíró László püspök atya tartja hálaadó szentmisénket. Az otthonról hozott ételeinket a téren lévő általános iskolában fogyaszthatjuk el. Egy órára visszamegyünk a templomba, ahol a szervező család Szabó Feri és Enikő, valamint 9 gyermekük ének-zene szolgálattal ajándékoznak meg bennünket. Ezt követően egy ott lakó domonkos nővér fogja elmesélni a 800 éve alakult rendjük történetét és saját hivatását. Ezt követően megismerkedhetünk személyesen is Kürtösi Krisztián atyával, és ti is megoszthatjátok velünk tanúságtételeiteket 15 óráig. Ekkor találkozónkat Szentségimádással zárjuk és Krisztián atya megáld bennünket az Oltáriszentséggel. Aki szeretne a távolság miatt előtte vagy utána szállást kérni, keresse Garainé Gabriellát (…). A templom körüli utcákban van sok parkolóhely. A busszal vagy vonattal érkezők a Szent István teret keressék. Ha bármilyen kérdésetek van, hívjátok Szabóné Enikőt (…). A kísérőként érkező lelkipásztorok kérjük, hozzanak magukkal miseruhát, gyóntatáshoz stólát.

Krisztián atya augusztus óta több pécsi egyházmegyében lévő közösséget meglátogatott, hogy gyóntasson, szentmisében és szentségimádással együtt legyen az édesanyákkal. Tervei közt szerepel, hogy most, az irgalmasság évében május 30-tól június 2-ig egy 4 napos lengyelországi útra elvigye az édesanyákat, hogy a krakkói Irgalmasság Bazilikában könyöröghessünk együtt. Emellett szeretné meglátogatni az ukrán területen lévő édesanyákat, és a délvidéki csoportokkal is eltölteni egy napot. Vágya, hogy hálaadó Szentmisével emlékezzen, és kérje Róna Gábor jezsuita atya közbenjárását halálának első évfordulóján, Kalocsán, abban a templomban, ahol 24 éve megalakult hazánkban a Szent Mónika Közösség. Erről még írunk a következő körlevélben. Tudjatok arról is, hogy augusztus utolsó szombatján lesz az országos találkozónk Budapesten a soroksári úti Fatimai Szűzanyáról nevezett Szent István templomban. Nagyon kérjük mindehhez az Irgalmas Isten segítségét és kegyelmeit!

Szeretettel és imával:

Bartalné Veronka

Kelt: Kalocsa, 2016.01.13.