2019 Húsvéti Üdvözlet

A feltámadás ikon
Forrás: https://ujember.hu/a-feltamadasi-ikon-gesztusa/

 

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

A szent negyven nap végéhez közeledünk, amelynek célja a Húsvét Szent Ünnepe, amikor is a világon élő keresztény közösségek Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek. Remélem mindannyiunknak megadta az Úr azt a kegyelmet, hogy a nagyböjti időt a felkészülés idejeként élhettük meg. Segítségünkre voltak a személyes és közösségi imádságok és ájtatosságok, a kiengesztelődés szentsége a gyónás, amelyek közelebb vihettek minket az Úrhoz. Ezt a közelséget őrizzük meg magunkban, hogy a tanítványokkal mi is elmondhassuk „lángolt a szívünk” (Lk. 24. 32).

Áldott és kegyelemmel teljes húsvéti ünnepeket kívánunk közösségünk minden tagjának és családjának!

Imádságos szeretettel:

Kürtösi Krisztián atya

Bartal Józsefné Veronka