Húsvéti köszöntő

„Krisztus, mi húsvéti Bárányunk, már feláldozta magát. Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát.”

 

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

A Virágvasárnappal megkezdődik Urunk szenvedése és kereszthalálának ünneplése.  A hívő keresztények az elkövetkező napokban emlékeznek és lélekben megélik Krisztus áldozatának és szeretetének egy-egy állomását.

A virágvasárnapi ünnepélyes bevonulás és passió előkészület a nagycsütörtöki eucharisztikus találkozásra, az Olajfák kertjében virrasztó imádságra és az Úr Jézus végső felajánlására, a nagypénteki keresztáldozatra és a nagyszombati szentsír melletti elmélkedésre.

Kérek és buzdítok minden édesanyát és nagymamát a Szent Háromnap csendes, imádságos megélésére, mely minden egyes nap a liturgikus eseményeken való aktív részvételre épül. Táplálkozzék lelkünk a Nagycsütörtök és Nagypéntek mély belső megéléséből, hogy a Feltámadt Krisztus végtelen öröme és szeretete is eltölthessen bennünket!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Édesanyának és Nagymamának, valamint családjaiknak:

 

Áldott és Békés Húsvéti Ünnepeket!

Bátaszék, 2017. 04. 09.                                               Kürtösi Krisztián atya

A kereszt
Forrás: http://media.salemwebnetwork.com/cms/CCOM/9774-cross_easter_sky_clouds.630w.tn.jpg