Húsvéti köszöntő

Andrea Mantegna Krisztus feltámadása
Andrea Mantegna Krisztus feltámadása

 

„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.” (Kol 3,1-4)

 

Kedves Édesanyák!

Áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánunk Közösségünk minden tagjának és családjának. Kívánjuk, hogy a feltámadt Krisztus hozza el életünkbe a megújulás lelki gyümölcseit, hogy életünk és imaszolgálatunk ezáltal még inkább tanúságtétel lehessen.

Imádságos szeretettel:

Vereckeiné Rajkai Piroska, Kürtösi Krisztián atya