Húsvéti köszöntés

Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket. Ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, - amikor ügyed halálküzdelmet vív - elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Adj elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, - a mai időkben is - vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen.  /XVI. Benedek pápa/

 

 

Kedves Édesanyák!

 

Áldott, békés és a Feltámadás örömében megélt húsvéti ünnepeket kívánunk közösségünk minden tagjának és családjának. Kívánjuk, hogy a feltámadt Krisztus hozza el életünkbe a megújulás lelki gyümölcseit, hogy életünk és imaszolgálatunk ezáltal még inkább tanúságtétel lehessen a világ számára.

 

Imádsággal és szeretettel:

 

Vereckeiné Rajkai Piroska                                                      Kürtösi Krisztián atya

husveti_kep