2022 márciusi levél Bartalné Veronkától

Drága jó Édesanya társaim, Tisztelt Lelkipásztoraink!

Kaptam egy levelet Szekszárdról Piroskától és nagy szeretettel továbbítom, mert most valóban meg kell toldani a napi imánkat még ezzel a kilenceddel is. Április 3-ig még akár kétszer is el tudjátok mondani.

Egyben arról is értesítelek benneteket, hogy Hála Istennek megint készülhetünk, mert május 28-án, szombaton 9-15 óráig országos találkozóra hívnak bennünket a Kiskunmajsai édesanyák és Kosik Sándor plébános atya.

2021 karácsonyi körlevél

Kedves Édesanyák!

Advent 4. vasárnapját követő napokban még inkább Jézus Krisztus születésére készülünk. Az elmúlt hetekben Egyházunk segítségünkre volt abban, hogy életünket közelebb vigyük az Úrhoz. A szentségek által (a gyónás, az Eucharisztia) lelkünk és hitünk még inkább megerősödhetett abban, hogy az Úr közelében szeretnénk élni és ünnepelni.

Az Úr igéjének segítségével, és az imádsággal szeretnénk felkészülni, hogy örömmel éljük meg Isten nagy titkát, hogy Szent Fia emberré lett.

2020 Karácsonyi üdvözlet

Rátalálni az Istenre

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Adventi időben felerősödik bennünk a vágy, hogy találkozzunk az Istennel. Hiszen érezzük, éreznünk kell, hogy üresek vagyunk nélküle, fájdalmas a hiánya. Ez az üresség megfojt minket. Isten jelenléte azonban magában hordozza az életet hisz Ő maga az Élet. Az emberben ott van a várakozás és a virrasztás, hogy Isten életének részesen legyen. Szavakba nem önthető az a mélységes vágyakozás, ami bennünk él. A végtelen Istenre, a végtelen szeretetre vágyódunk!

Tíz éves évfordulóját tartotta idén szeptemberben a Szekszárdi Szent Mónika Közösség

A szekszárdi közösségünk 10 évvel ezelőtt, - egészen pontosan 2010. szeptember 30-án, egy csütörtöki napon - tartotta alakuló szentmiséjét. Azóta is minden hónap utolsó csütörtök estéjén van a Mónikás édesanyák szentmiséje, melyet mindig a közösségünk tagjaiért és családjainkért ajánlunk fel.

Az elmúlt 10 év kegyelmeiért és közösségünk megmaradásáért, idén szeptember 24-én tartott szentmisénken adtunk hálát.

Beszámoló a Bonyhádi Szent Mónika Közösség hálaadó szentmiséjéről

Bonyhádon 2010. márciusban alakult meg a Szent Mónika Közösség, Erb József plébános atya szervezésében. Hatvanöt édesanya jelentkezett a közösségbe. Azóta szinte minden találkozóra el tudtunk menni általában nagy busszal 50-70 fővel. A napi imánkat minden nap imádkozzuk otthon, a szombat esti szentmise előtt közösen az Oltáriszentség előtt. Minden hónapban, első pénteken szentségimádási órán találkozunk, ahol közösen imádkozunk gyermekeinkért, unokáinkért, elsőáldozókért, bérmálkozókért és minden gyermekért. Július 15-én hálaadó szentmise keretében köszöntük meg a jó Istennek az elmúlt tíz évet.