2024. májusi - pünkösdi hírlevél

Kedves Édesanya Társaim! Tisztelt Lelkipásztoraink!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat.

Az őszi hírlevelünk óta eltelt időszak eseményeiről szeretnék megosztani néhány örömhírt, valamint előzetes tájékoztatást adni az idei augusztusi országos találkozónk programjáról.

Húsvéti köszöntő

Kedves Édesanyák! Áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánunk Közösségünk minden tagjának és családjának. Kívánjuk, hogy a feltámadt Krisztus hozza el életünkbe a megújulás lelki gyümölcseit, hogy életünk és imaszolgálatunk ezáltal még inkább tanúságtétel lehessen. Imádságos szeretettel: Vereckeiné Rajkai Piroska, Kürtösi Krisztián atya

2023 novemberi körlevél

Kedves Édesanyák!

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” (Fil 4,4)

Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele mélyen elgondolkodtat és kérdéseket vett fel bennem, hogy egy olyan világban, amelyben élünk a valós örömnek van e még helye? Egyáltalán tudunk-e szívből örülni az Úrban, az Úrnak és egymásnak. Vagy úgy vagyunk, mint az egyik cirkuszban fellépő bohóc, aki másokat megörvendeztet, de önmaga már szívből nem tud örülni.

2023 júniusi körlevél

Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Az elmúlt napokban Krisztus testének és vérének ünnepét, Úrnapját tartottuk. Ennek az ünnepnek a nagysága újra ráirányítja a figyelmünket katolikus hitünk legnagyobb kincsére, az Eucharisztiában jelen lévő Úr Jézusra.